Gülser GÜNAYDIN | Geniş Bakış – Bunlar da var (54. Sayı)

Hareket, bereket…
Hareket halinde dünya…
İnsanlar her zaman dünyayı dolaştı. Çok eski zamanlarda insanlar göçebe idi ve yiyecek, barınma ve güvenlik arayışı içinde seyahat ediyorlardı. Günümüzde ise insanlar ekonomik, politik, kültürel, dini ve çevresel olmak üzere birçok farklı sebepten dolayı hareket halindeler. Bazen savaş veya doğal afet gibi insanların kontrolünün dışındaki olaylar nedeni ile yerinden edilenler göç etmek zorunda kalıyor, bazen de daha iyi iş fırsatları ya da farklı bir yaşam tarzı arayışı içinde gönüllü olarak göç ediyorlar. İnsanlar hareket ettikçe geleneklerini, bilgilerini ve inançlarını da beraberlerinde getirirler. Geldikleri yeni yerin kültüründen etkilendikleri kadar kendi gelenekleri ile de geldikleri yeri şekillendirirler. İster gönüllü ister zorunlu olsun, yaşanılan yeri terk etme, birçok açıdan duygusal hatta travmatik bir etkiye sahiptir. Bir yandan ulaşım kolaylıkları bir yerden bir yere gitmeyi kolaylaştırırken diğer yandan da bu kolaylık ülkelerin oluşturduğu sınırlar ve daha birçok sebepten yeni zorluklara neden olmaktadır.

Hareket halinde birçok sanatçı için, kendi göçleri ve atalarının kimlikleri sanatlarını şekillendirir. Özellikle, son yıllarda gündemde olan mültecilik, sınırlar, kimlik, yabancı olma, taşınma, hareket, terk etme, ayrılma, yerinden olma, terk edilmiş alanlar, yıkıntı, yeni ev gibi kavramlar çağdaş sanatçıların göç ile ilgili işlerinde rastladığımız kavramlar. Günümüzde sanatın küresel tarafı, farklı kültürlerden sanatçıların çoklu tartışmalarına zemin hazırlamakta, bireysel ya da ulusal anlamda göçü yaşamasalar bile gittikleri bölgelerde göçmenlikle ilgili konulardan haberdar olmalarını ve bunu yapıtlarına taşımalarını sağlamaktadır. İşte şimdi size belli dönemlerde dünyanın birçok yerinden göçle ilgili duygularını ürettiklerine aktaran sanatçılardan örnekler…

Haruo Ohara
Jacob Lawrence
Alfredo Jaar
Christian Boltanski
Mona Hatoum
Yun-Fei Ji
Susan Stockwell
Reena Saini Kallat
Nedim Günsür
Giovanni Iudice
Roxanne Lasky
Claire Fontaine
Owais Husain
Tammam Azzam
Issam Kourbaj
Kürşat Bayhan
Ai Weiwei
Banksy
JR
Nikolaj Bendix Skyum Larsen
Doris Salcedo
• Kitap ve sergi: Nereye Göç Ediyoruz?
• Kitap: Photography and Migration, Tanya Sheehan (Editor)

Bizi paylaşın..