SOSYAL MEDYA ETİK KURALLARI

AFSAD Kontrast Dergi – Sosyal Medya Paylaşımları Etik Kuralları :

Genel :

Kontrast Dergi Sosyal Medya Hesaplarında aşağıdaki etik kurallardan herhangi birine uygun olmayan paylaşım ve yorumlarda bulunan hesaplar önce yazılı olarak uyarılır, uygunsuz yorum ve paylaşımları sürdürdüğü gözlemlenirse ilgili hesap sahibinin ihlalin yapıldığı platformdaki Kontrast Dergi sosyal medya hesabına erişimi süreli veya kalıcı olarak engellenir.

Kurallar :

 • Saygı kuralı
  • paylaşım içeriğinde yer alan özel ve tüzel kişilikleri rencide eden,
  • paylaşıma konu olan eser, eser sahibi, performans, etkinlik veya metin hakkında toplumsal saygı çerçevesi dışında yorumlar yapan,
  • üslup dışı argo ifadeler kullanan,
 • ırk, dil, din, kültür, cinsel yönelim, cinsiyet veya kimlik konularında ayrımcı, zorba bir dil kullanan,


 • Sayfa amacının dışına çıkmama kuralı
 • ilgisiz konularda sohbet ortamı yaratmaya çalışan,
 • afsad faaliyetlerini veya derneğin görev yapan herhangi bir organizasyonel yapısını yıpratmaya yönelik söylemler için sayfayı zemin olarak kullanan,
 • sayfa yönetimine kişisel düzeyde rahatsızlık verecek içerikte ve sıklıkta mesajlar gönderen hesaplar için aşağıdaki işlemler uygulanır :
 1. Sosyal medya sorumlusu kural ihlali içerdiğini düşündüğü yorum ve yazışmanın sayfa görüntüsünü, tarih – saat detayı içerecek şekilde alarak muhafaza eder, konuyu yayın kurulunda değerlendirilmek üzere gündeme getirir. 
 2. Kural ihlali konusunda yayın kurulunun da ortak görüşü alındıktan sonra ilgili yorum ve yazışma sayfadan silinir. Kural ihlali konusunda yeterli kanaat oluşmadıysa herhangi bir işlem yapılması gerekmez.
 3. İlgili hesap sahibi ilk defa ihlalde bulunuyorsa yazılı olarak uyarılır, ve kurallar hatırlatılır.
 4. Hesap sahibinin yaptığı ikinci ihlalde, konu yayın kurulu içinde değerlendirilir, ihlalin süreklilik içerme potansiyeli ve/veya art niyet içerip içermediği kanaatine göre :
 • ya sadece ilgili paylaşımın bir kez daha sayfadan silinmesi ile yetinilir,

ya da :  

 • hesap sahibi afsad üyesi değilse / veya hesabın kimlik bilgileri açık değilse: ilgili hesap kalıcı olarak engellenir.
 • hesap sahibi afsad üyesi ise:  hesap sahibi 1 yıl süreli olarak engellenir, dernek yönetimi konu hakkında bilgilendirilir.
 1. 1 yıllık süre sonunda engelleme kaldırılır.
 2. Benzer ihlallerin devam etmesi durumunda tekrardan uyarı ve 1 yıl süreli engelleme uygulanır. 
Bizi paylaşın..