Issam Kourbaj | Gülser Günaydın – Bunlar da var (54. Sayı)

Issam Kourbaj

Issam Kourbaj Suriye doğumludur ve İngiltere’de yaşayan göç etmiş sanatçılardan birisidir.

‘Kaybedilen Başka Bir Gün’ (Another Day Lost) adlı enstalasyon çalışmasını dünyanın birçok farklı şehrinde sunmuştur. Bu çalışmasında Suriye’de savaş sonrası ortaya çıkan mülteci krizini konu eder. Entalasyon ilaç kutuları, kitaplar gibi atılmış malzemelerden ve kibritlerden oluşmaktadır. Yanmış kibritler ile çevrelenmiş bu atık malzemelere yazılar yazar, çizer. Bu haliyle enstalasyon minyatür bir mülteci çadır yerleşimine dönüşür.

Londra’daki enstalasyon 1579 kibrit ile başlar ve eklenen her bir kibrit Suriye’deki ayaklanmadan sonra geçen yeni bir kayıp günü temsil eder. Bu çalışma binlerce mültecinin isimsiz şehirlerde yaşamasının nasıl bir şey olduğunu gösterirken, savaşın ve göçün yaşamın bir parçası olduğunu anlatır.

Bizi paylaşın..