Buluntu Fotoğraf ve Kendine Mal Etme (51. Sayı)

Alper GÜLDEMET | Buluntu Fotoğraf ve Kendine Mal Etme

Annette MESSAGER | Portfolyo

Eric RONDEPIERRE | Portfolyo

Erik KESSELS | Portfolyo

Erik KESSELS | Söyleşi

Jehan BARBUR | Görüntüden Metne

Joachim SCHMID | Portfolyo

Lisa KOKIN – Dikişli Buluntu Fotoğraflar

Lisa KOKIN | Portfolyo

Lisa KOKIN | Söyleşi

Maurizio ANZERI | Portfolyo – Nakışlı Buluntu Fotoğraflar

Mike MANDEL | Portfolyo – Evidence

Mike MANDEL | Söyleşi

Selim SÜME | Portfolyo – Tekerrür

Selim SÜME | Söyleşi

Simber ATAY | Portfolyo

Şule TÜZÜL | Görüntüden Metne