Fotoğrafın Sorunsalı: Eğitim (35. Sayı)

• DOSYA KONUSU: Fotoğrafın Sorunsalı: Eğitim • Sayı 35 • Mayıs – Haziran 2013

A. Beyhan ÖZDEMİR | Meslek Liselerinde Fotoğraf Eğitiminin Nitelikleri ve Hedefleri

Ali M. BAYRAKTAROĞLU | Amerika’da Fotoğraf Eğitimi Üzerine Bir İnceleme

Ergün TURAN | Fotoğraf Eğitimi ve Analog Kültür

Hasan ATABAŞ | Yaygın Eğitim Kurumlarında Fotoğraf Eğitimi

Murat GERMEN | Bağımsız Bireylerin Oluşabilmesine Aracı Olmak

Mustafa ERTEKİN | Dernekler ve Fotoğraf Eğitimi

Ömer GEMİCİ | Fotoğrafta Eğitim Sorunsalı ve TFSF’nin Bakışı

Sadık TUMAY | Fotoğraf Eğitiminin Fotoğrafından Bir Kesit

Tanju AKLEMAN | Fotoğraf Dernekleri ve Fotoğrafı Öğrenmek

Tansel TÜRKDOĞAN | Güncel Sanat Eğitimi İçerisinde Yeni Teknik Olanaklarıyla Güncel Sanat Yapıtı Olarak Fotoğraf

Tuğrul ÇAKAR | Fotoğraf Eğitimi Üzerine Düşünceler

Bizi paylaşın..