Güncel Sanat ve Fotoğraf (40. Sayı)

• DOSYA KONUSU: Güncel Sanat ve Fotoğraf • Sayı 40 • Mart – Nisan 2014

Ahu ANTMEN | Güncel Sanat ve Fotoğraf Üzerine Birkaç Not

Ali ARTUN | Arthur Danto’nun Ölümü, Andy Warhol ve Sanatın Sonu

Ayşegül SÖNMEZ | Söyleşi: Sanat Piyasası

Barış ACAR | Geç-Avangard’ın Türkiyesi ya da e) hiçbiri

Jale Nejdet ERZEN | Güncel Sanatta Estetik

Manit SRIWANICHPOOM | Portfolyo – Kansız Savaş, 1997

Özgür DEMİRCİ | Güncel Sanatta Fotoğraf Kullanımı

Rahmi ÖĞDÜL | Güncel Sanattan Kesitler ya da Yapbozdan Parçalar

Rıfat ŞAHİNER | Nan Goldin’in Fotoğraflarında Öznel Varoluş Stratejileri

Tansel TÜRKDOĞAN | Bir Bağlam Olarak Politika ve Sanat

Vasıf KORTUN | Gaspedilen Tarifler

Bizi paylaşın..