Özlem ESER | Levend Kılıç – Fotoğraf Ve Sinemanın Toplumsal Tarihi (22. Sayı)

Tarih boyunca toplumsal yaşamın düşünsel gelişimleri, aralarındaki ortak ilgi alanları sayesinde sanat, teknoloji, bilim ve felsefe gibi bilgi alanları ile bütünleşerek yeni oluşumlar yaratan süreçleri hazırlamışlardır. Böyle bir gelişim sürecinin sonunda fotoğraf ve hemen ardından sinema, görüntüler dünyasının yeni üretim biçimleri olarak varlıklarını ortaya koymuşlardır.

Levend Kılıç “Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi” adlı kitabında, fotoğraf ve sinemayı bu bağlamda ele alarak bu iki yeni mekanik üretim biçimini tüm ayrıntılarıyla inceliyor.

“Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi”nde, iki boyutlu yüzey üzerinde görüntü oluşturma aracı olan fotoğraf ile hareketli görüntü oluşturma aracı olan sinema, iki ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Levend Kılıç bir akademisyen titizliği ile fotoğraf ve sinemanın, oluşum ve gelişim süreçlerini tüm dinamikleriyle birlikte inceler. “Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi” bu iki görsel ifade aracını, Sanayi Devrimi ile başlayan görsel dönüşüm sürecinden başlayarak Auguste Comte ile Pozitivizm, John Stuart Mill ile Bireysel Liberalizm, Karl Marx ile Marksist Öğreti, Sigmund Freud ile bilinçaltı dünyasının keşfi gibi dönemin toplumsal yaşam ve düşünce yapısı içinde değerlendiriyor.

Okurlar kitapta, sanat dünyasında yer edinmeye çabalayan bu iki aracın teknik ve estetik yapısındaki gelişimine ait ayrıntılı bilgileri edinme şansına sahipler.

Kontrast Sayı 22, Mart-Nisan 2011

Özlem ESER

Bizi paylaşın..