KONTRAST | Michael Freeman – Fotoğrafçının Zihni (33. Sayı)

Fotoğrafçının Zihni: Daha Başarılı Dijital Fotoğraflar İçin Yaratıcı Düşünme – Michael Freeman

“İyi bir fotoğraf nelere sahiptir? … Konuya geniş bir açıdan bakabilmek için bir adım geriye çekilirsek, iyi görüntülerin niteliklerini sıralamak o kadar da zor olmayacaktır.
Ben altı maddelik bir liste oluşturdum. Buna sizin de ekleyecekleriniz olabilir ama bence eklenecek diğer maddeler, burada sıraladıklarımın altkümeleri olarak işlev göreceklerdir. Bütün iyi fotoğraflar, aşağıdaki özelliklerin hepsini olmasa da, çoğunu taşır:

1. Genel olarak tatmin edici bir görüntü oluşturmak. Bir görüntü temel teknik ve estetik kurallarına başkaldırsa bile, bunu bu kuralların bilincinde olarak yapmalıdır.

2. Uyarıcı ve kışkırtıcı olmak. Bir fotoğraf heyecan uyandırmıyor ya da dikkat çekmiyorsa, olsa olsa yeterli olabilir, daha fazlası değil.

3. Çok katmanlı olmak. Yüzeydeki grafik düzenin altında daha derin bir anlam da taşıyarak birden fazla katmanda işlev gören bir görüntü daha iyidir. İzleyiciler olarak keşfetmek hoşumuza gider.

4. Kültürel ortamla uyum içinde olmak. Fotoğrafçılık görsel açıdan günlük hayatımızın öyle büyük bir parçasıdır ki, doğası gereği günceldir. Çoğu kişi de bunun böyle olmasından ve fotoğrafçılığın, içinde bulunulan mekân ve zamanla ilgilenmesinden hoşlanır.

5. Bir fikir içermek. Her sanat eseri onu yaratırken kullanılan fikirlerin derinliğini taşır. Bu görüntü sadece dikkat çekmekle kalmamalı, aynı zamanda ona bakanın hayalgücünü de çalıştırmalıdır.

Kendi sanatsal ortamına sadık olmak. Sanat eleştirmenliğinde uzun süredir hâkim olan bu görüş, her sanat formunun kendi ortamının iyi olduğu yönleri keşfedip kullanmasını, diğer sanat formlarının taklidine başvurmamasını, başvuracaksa da bunu alaycı bir tutumda yapmamasını söyler.” (Giriş bölümünden)

Michael Freeman’ın Fotoğrafçının Zihni (Daha Başarılı Dijital Fotoğraflar İçin Yaratıcı Düşünme) adlı kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmış. Üç bölümden oluşuyor;

Birinci bölümün başlığı Niyet. Bu bölümde “İnsanların çekmiş olduğunuz bir fotoğrafa dikkatini vermesini ve ondan keyif almasını istiyorsanız, o fotoğrafa bir göz atmaktan ötesini yapmaları için bir sebep sunmanız gerekir.” düşüncesinden hareketle bunun ayrıntıları veriliyor.

İkinci bölümün başlığı Tarz. Bu başlık altında, insanların fotoğrafın sizin olduğununun ayırdına varabilmesi için yapmanız gerekenler anlatılırken çağdaş fotoğrafçılıktaki ana tarz şekilleri sıralanıyor.

Üçüncü bölüm İşlem Süreci’nde ise bir fotoğrafın ortaya çıkarılması sırasında hem makinenin neler yapabileceği hem de makineyi kullanma şeklinizin bu süreci nasıl etkilediği örneklerle anlatılıyor.

Fotoğrafçının Zihni – Michael Freeman
Daha Başarılı Dijital Fotoğraflar İçin Yaratıcı Düşünme…
Çevirmen: Seda Çıngay
ISBN: 978-975-14-1513-4
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 235 x 255 mm

Kontrast Sayı 33, Ocak-Şubat 2013

Bizi paylaşın..