Selim Süme ve Özgür Öğütcen | Tekerrür (51. Sayı)

Selim Süme ve Özgür Öğütcen’in kitabı Tekerrür, “bakış” üzerinden imgenin bir arzu nesnesine dönüşümünü, tarihin ve hafızanın ve hatta hatıranın zaman içinde yeniden yazımını, fotoğrafın bu yazımdaki rolünü ve bizim imgelerle kurduğumuz ilişkinin hafızamızda, hatıralarımızda nerede ve nasıl konumlandırıldığını irdelemektedir.

80 adet buluntu vesikalık fotoğrafın yeniden üretilmesi-boyutlandırılması ve ona eşlik eden metinden oluşan Tekerrür, fotoğrafik görüntünün işlevinden ayrıldığında ortaya çıkan durumu -temsiliyet sorununu- ve portre fotoğrafındaki bakıştan yola çıkarak, onun insanlar üzerindeki etkisi veya bizim bakış ile birlikte kendimizi nasıl ve nereye konumlandırdığımızı sanatsal bir yaklaşımla araştıran bir denemedir. Bu sayede Portre’ler ve Bakış’lar, ait olduğu zaman ve ortamdan ayrılarak kavramsallaştırılmış, böylece erkin/ iktidarın simgesine dönüşmüşlerdir.

Alper GÜLDEMET


Kontrast Sayı 51, Güz 2016

Bizi paylaşın..