Lisa KOKIN | Dikişli Buluntu Fotoğraflar (51. Sayı)

Lisa Kokin

Mineola, New York (d.1954) doğumlu sanatçı, eserlerini, bit pazarı, ucuzluk dükkânları, geri dönüşüm mağazalarından bulduğu materyallerle oluşturuyor. Geçmiş eserlerini buluntu fotoğraflar, düğmeler gibi malzemelerden oluştururken günümüzde artık kitapları tercih ediyor.

Erken dönem işlerinden olan buluntu fotoğraflarla ilgili çalışmaları kendi deyimiyle dikişli buluntu fotoğraflar (sewn found photos) genelde çocuk, düğün gibi fotoğraflardan oluşuyor.

Kokin, çocukluğuna dayanan dikiş kabiliyeti ile bu fotoğrafları dikerek birleştiriyor. Bu fotoğraflarla ilgili gerçekleri bilmese de bunlara yeni bir hayat, yeni bir kimlik atıyor; onları belirsizlikten ve tanınmamışlıktan kurtarıyor ve bu hayatları birbirine bağlıyor.

Buluntu fotoğraflarla ilgili çalışmalarını “dikişli buluntu fotoğraf 1” ve “dikişli buluntu fotoğraf 2” olarak ayırabiliriz. Birincisinde fotoğrafları kendi içinde dikerek birleştirirken, ikincisinde arka plan olarak farklı malzemeler kullanıyor.

Lisa Kokin söyleşi ve portfolyosu

Alper GÜLDEMET

Kontrast Sayı 51, Güz 2016

Bizi paylaşın..