Marlo PASCUAL | ebay’den Fotoğraflar (51. Sayı)

Marlo Pascual, Nashville, Amerika (d.1972) doğumlu sanatçı, eskici mağazalarından ve ebay’den bulduğu amatör fotoğrafları, çekildiği andaki anlam ve bağlamları kaldırarak onlara yeni bir obje olarak başka anlamlar yükler.

Pascual, kestiği, katladığı, yerleştirdiği görselleri, büyük baskılar alarak minimalist bir formda kullanır.

Alper GÜLDEMET

Kontrast Sayı 51, Güz 2016

Bizi paylaşın..