David LEVINTHAL | Bitmeyen Yeniden Yorumlar (52. Sayı)

ABD, 1949 / En Dikkate Değer Çalışması -Hitler Moves East -Barbie -Modern Romance -Mein Kampf / Stil -Kavramsal / Ayrıca Bkz. -Andy Warhol -Marcel Duchmap

Sanat için, sanatçıdan başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.

Levinthal, eserlerini üretirken fotoğrafın belki de en güçlü aracı olan “alan derinliği”ni etkin biçimde kullanır; ama esas ilginç olanı oyuncaklarla yarattığı dünyasını ve fikirlerini bu güçlü araç ile birleştirir ve bu sahte dünyadan yarattığı nesneleri, gerçek gibi algılamamızı sağlar. Daha ötesi, beynimizin gerçekte oluşturduğu simgeler, imgeler ve sahnelerle fotoğraftaki dünyayı/ sahneyi tamamlatır.

Levinthal, bu eserlerini büyük-format ve polaroid şekilde üretir. Bu eserler, Amerikan pop kültürü, ırk, politika ve dini konulara kadar değişen geniş bir alandan referans alır.

Levinthal, HME (Hitler Moves East) serisinde, politik karikatürist Gary Trudeau ile beraber çalışır. Nazilerin, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile olan ilişkisi/yakınlaşmasını anlatan seri de, sanatçının diğer serileri gibi tamamen fake-sahte ve fakat kurgulanıp sahnelenmiş bir üretimdir.

“Mein Kampf”, sanatçının en “karanlık” serisi iken “Wild West” ise Amerikan stereotiplerini kullandığı en değerli çalışmalarından biridir.

Alper Güldemet

Bizi paylaşın..