Özlem ESER | Vilem Flusser – Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru (21. Sayı)

BİR FOTOĞRAF FELSEFESİNE DOĞRU
Vilem Flusser

“Var olmak algılanmış olmaktır.”
Berkeley

Fotoğraf, bir aygıt tarafından üretilen teknik bir görüntü olması nedeniyle 19. yüzyıldan günümüze kadar görüntüler dünyasına dair pekçok tartışmanın odak noktasında yer almıştır. Sosyolojik, sanatsal ve bilimsel yaklaşımlar ile bu tartışmalara ışık tutacak çözümler aranmıştır. Bu arayış içerisinde, düşünür, yazar, eleştirmen ve gazeteci Vilem Flusser “Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru” adlı kitabı ile fotoğrafa farklı bir yaklaşım girişiminde bulunmuştur. Fotoğrafı felsefi düzlemde incelemiş ve onu bilgi, varlık, değer, bilim, siyaset, din, ahlak, dil, eğitim ve sanat gibi felsefenin ilişkide olduğu varlık alanlarından biri ve bir disiplin olarak ele almıştır.

Kitaptaki birincil amaç, fotoğrafı bilinç düzeyine çıkarmak için bir fotoğraf felsefesinin gerekliliğini ve amacını ortaya koymaktır. Flusser bu yönde, öncelikle “fotoğraf felsefesi”ni oluşturan kavramları belirler. Görüntü, teknik görüntü, aygıt gibi kavramları nedensellik ve işlevsellik bağlamında ve tarih içerisindeki geçiş süreçleriyle birlikte inceler. Aynı zamanda sorunu çok yönlü olarak ele alır ve bir fotoğraf felsefesi oluşturma yolunda, çelişkilere, varolan ve varlığı olası soru ve sorunlara yanıtlar arar. Felsefenin ve fotoğraf felsefesinin önemli sorununa, yani özgürlük sorununa dikkat çeker.

Eleştirmenlerin “devrimci nitelikte” olarak tanımladığı kitap, çevirmeninin önsözünde söylediği gibi “fotoğrafın birçok düşünür tarafından bugüne kadar çizilmiş sınırlarını aşmakta” dır.

Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru – Vilem Flusser
HAYALPEREST YAYINEVİ
Çevirmen: İhsan Derman
Yayın Tarihi: 2009-04-13
ISBN: 6056060014

Hazırlayan: Özlem ESER

Kontrast Sayı 21, Ocak-Şubat 2011

Bizi paylaşın..