Özlem ESER | Henri Cartier-Bresson Karar Anı (23. Sayı)

Klasikler bağırmazlar
Klasikler insanı ısırmazlar
Klasikler insana yavaş yavaş nüfuz ederler.

Fotoğraf tarihinin ustaları arasında akla gelen ilk isimlerdendir Henri Cartier-Bresson. Bir araç olarak kullandığı 35 mm.lik Leica makinesi, sağlam temeller üzerine kurulmuş eşsiz görsel disiplini ve görme biçimi ile çektiği fotoğrafları kadar, fotoğrafa dair fikir ve deneyimlerini de yazılarında aynı ustalıkla dile getirmesi, onu fotoğraf dünyasının “en önemli” isimlerinden biri haline getiren ayrıntılardır.

“Karar Anı”, Bresson’un en önemli makalelerinden biridir. Fotojurnalizmin ve farkındalığın el kitabı, fotoğraf makinesi ile dünyayı hisseden bir fotoğrafçı hümanizminin kelimelere dökülmüş şeklidir.

İlker Maga’nın hazırladığı “Karar Anı” ise, bu önemli makalenin çevirisinin yanısıra, Maga’nın seneler süren bir birikimle oluşturduğu Henri Cartier-Bresson arşivi seçmelerinden derlediği bir kitaptır. “Karar Anı”nda hem makalenin tamamı, hem de fotoğrafları, fikirleri ve dünya görüşü ile Henri Cartier-Bresson’dan enstantaneler yer alır.

Maga kitapta, Bresson arşivinde biriktirdiği, onu tanıyanların ağzından Bresson’a ait düşünceleri, René Burri tarafından, 1998 yılında ünlü fotoğrafçı ile gerçekleştirilen bir röportajı ve fotoğrafçının biyografisini tam bir “Karar Anı” ile yakalayıp bir araya getirmiştir. İlker Maga, kitabın sonunda mükemmel bir özetle Henri Cartier-Bresson’u tanımlar, fotoğraf tarihindeki yerini vurgular ve ayrıca, Türkiye’deki temel fotoğraf metinlerinin yetersizliğini dile getirir.

Özlem ESER

Kontrast Sayı 23, Mayıs-Haziran 2011

Bizi paylaşın..