Özer KANBUROĞLU | Mimari Fotoğraf (29. Sayı)

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu tarafından hazırlanan kitap, “İnkilap Yayınevi” tarafından 2006 yılında 195×275 mm. ölçülerinde 208 sayfa olarak tasarlanmış ve 1500 adet basılmıştır.
Kitapta 390 fotoğraf ve şekil ile 11 tablo bulunmakta olup,53 kaynaktan yararlanılmıştır…
Kitap tasarlanırken hedef kitle olarak fotoğraf, fotoğraf ve video, görsel iletişim, iç mimarlık, mimarlık ve inşaat fakültesi öğrencileri ile profesyonel fotoğrafçılar, amatör fotoğrafçılar, iç mimarlar, mimarlar ve inşaat mühendisleri baz alınmıştır. Kitapta, belirtilen meslek gruplarının mimari fotoğrafla ilgili gereksinimlerinin karşılanması amaçlanırken, aynı zamanda fotoğraf dünyasında mimari fotoğrafçılığın yeri de göz önüne alınmıştır. Çünkü mimari fotoğrafçılık bugün sadece kendi dalının uzmanlığı olarak görünse de, tüm dünyada gerek tanıtım fotoğrafçılığı, gerekse belgesel fotoğraf içerisinde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde ilk kez yayımlanan bu kitabın amacı; “mimari fotoğraf çeken profesyonel fotoğrafçılara, bu konuda çalışan amatör fotoğrafçılara ve fotoğraf eğitimi alan öğrencilere mimari çekimlerde yardımcı olmak ve yol göstermek” olarak belirtilmektedir.

Kitap toplam 27 bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla 1. bölümde mimari nedir sorusu cevaplanmış, 2’de mimari fotoğraf, 3’te mimari fotoğrafın tarihçesi, 4’te ise mimari fotoğrafın amaçları sıralanmıştır. Bu bölümün altbaşlıkları; “yapının sadece kendisini anlatmak için”, “yapının çevresi ile olan ilişkisini anlatmak için”, “proje öncesinde veri toplamak için”, “rölöve için yapılan çekimler”, “şehirciliği belgelemek için”, “arkeolojik yapıları ve kazıları belgelemek için”, “doğal afetlerden sonra şehri belgelemek için”, “tanıtım amacıyla ve yapımcı firma için yapılan çekimler”, “mimari amaçla çıkan kitap, dergi için”, “mimari ile ilgili görsel etkinlikler için”, “yapının işlevini anlatmak için” ve “resmi evrakta kullanmak için” şeklindedir.

5. bölümde mimari fotoğraf çekiminden önce dikkat edilmesi gereken konular, 6’da mimari fotoğrafta kullanılabilen fotoğraf makineleri, 7 ve 8’de teknik kamera hareketleri ve mimari fotoğraftaki avantajları, 9’da ise; elinde teknik kamerası olmayıp bir DSLR’si olan fotoğrafçıların mimari fotoğraf çekerken perspektifi nasıl düzeltebilecekleri anlatılmıştır. 10. bölümde mimari fotoğrafçılıkta P.C. T.S. objektif kullanımı, 11’de mimari fotoğraf çekimlerinde kullanılan malzemeler ve işlevleri, 12’de mimari fotoğrafçılıkta film kullanımı, 13’te ise mimari fotoğrafçılıkta kullanılan objektiflerin önemi anlatılmıştır. 14. ve 15. bölümler ise farklı konulara açıklık getirmektedir.

Bu konular; mimari fotoğrafta “iki boyutlu anlatımda üçüncü boyut izlenimi elde etmek ve formlar” ve “doğrultular ve kitleleri dengelemek”tir. Bu bölümlerin içerisinde “bakış noktasının yatayda kontrolü”, “bakış noktasının düşeyde kontrolü”, “bakış mesafesi”, “objektif seçimi ve kadraj” ve “görüş noktasının önemi” vardır. 16. ve 17. bölümlerde ise; en önemli konulardan biri olan mimari fotoğraf çekimlerinde ışık kaynaklarından yararlanma yolları ve mimari fotoğrafçılıkta ışığın ölçülmesi konuları anlatılmıştır.

18. bölümde mimari fotoğraf çekimlerinde karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi anlatılmıştır. Bu bölüm içerisinde; “bulutlu havalarda çekim”, “kuzeye bakan yapıların çekimi”, “yüksek yapıların çekimi”, “uzun ve alçak yapıların çekimi”, “kalabalık ve hareketli merkezlerde mimari çekimi”, “rüzgar ve yağmurda mimari çekim”, “alan derinliğinin kontrolü ve hesaplanması” konuları vardır. 19. bölümde “mimari fotoğrafçılıkta dış mekânda çalışmalar”, 20’de “mimari fotoğrafçılıkta iç mekânda çalışmalar”, 21’de “mimari fotoğrafçılıkta yaratıcı teknikler”, 22’de “maket fotoğrafçılığı” ve 23. bölümde “baskı aşaması” anlatılmıştır. Kitabın son bölümlerinde ise sırasıyla: 24’te “baskıda perspektif düzeltmesi”, 25’te “bilgisayarda perspektif düzeltmesi”, 26’da “fotoğraf terimleri sözlüğü” ve 27. bölümde ise “teknik kamera objektiflerinin net görüntü dairesi çapları” konuları yer almaktadır.

Kontrast Sayı 29, Mayıs-Haziran 2012

Bizi paylaşın..