Nejla Can GÜLER | Sokak Fotoğrafçılığı – Clive Scott (27. Sayı)

Espas Kuram Sanat Yayınları tarafından, Hüseyin Yılmaz çevirisiyle, geçtiğimiz aylarda yayımlanan, Clive Scott’un yazdığı “Sokak Fotoğrafçılığı: Atget’ten Cartier-Bresson’a” (Street Photography: From Atget to Cartier-Bresson), ilk kez 2007 yılında Londra’da yayımlanmıştır.

Kitabın tanıtımında; “Clive Scott bu çalışmasında sokak fotoğrafçılığının tam olarak ne olduğunu, belgesel fotoğrafla ayrımlarını, kökenlerini, Empresyonist sanatla, dönemin sanat akımlarıyla, Baudelaire gibi sanatçılarla ilişkilerini, kent algısını, Paris’in Haussmann tarafından yeniden planlanmasını ve bunun kentin yaşantısındaki psikodinamik algıyı nasıl değiştirdiğini ve sokak fotoğrafçılarının fotoğraf çekerken, konularını kadrajlarken onlara nelerin vesile olduğunu ve bütün bunların fotoğraftaki yansımalarından yola çıkarak sokak fotoğrafçılığını anlamaya çalışıyor.” ifadesi kullanılmaktadır.

Sokak fotoğrafçılığının kökenlerini araştıran Clive Scott, kitabında öncelikle; stüdyodan sokağa aşamasını, sokak fotoğrafçılığı ile belgesel fotoğrafçılık ayırımını, geniş bir bakışla ele almakta, sokak sanatları, zanaatlarını inceledikten sonra, sokak fotoğrafçılığında dilin uygunluğu konusuna kitapta ayrı bir bölüm ayırmaktadır. Ayrıca, kitapta sokak fotoğrafçılığı incelenirken; sokaklar, yapılar ve cinsiyetli şehirlere özel bir bölüm ayrılmıştır.

Scott, sokak fotoğrafçılığının, sokak resminden çıkışını ve ona katkı sağlayışını, belgesel fotoğrafla diyaloğunu ve ikisi arasındaki farklılığı, örnekleriyle ele almaktadır.

Kitap çok fazla örnek ve atıfla zenginleştirilmiş, sokak fotoğrafçılığı geniş bir süreci kapsayacak bir periyod içinde incelenmiştir. Bu nedenle, konuya ilgi duyanların elinden bırakamayacağı bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

Scott’a göre; sokaklara ve kente karışmak, ona bakmayı, hissetmeyi bilmek, sokağın bir parçası olmak ve bilinmeyeni aramak düşüyor sokak fotoğrafçısına. Kyle Cassidy’nin sokak fotoğrafçısı Richard Bram’a söylediği “egzotik sokaklarda gezmek seni sokak fotoğrafçısı yapmaz, o seni turist yapar“‘ sözünü de unutmamak gerekiyor.

Kontrast Sayı 27, Ocak-Şubat 2012

Bizi paylaşın..