Mustafa ERTEKİN | Fotoğrafça 35 Yıl (32. Sayı)

AFSAD, fotoğraf yolunda bir sivil toplum örgütü olarak 35 yılını geride bıraktı. AFSAD için bu 35 yıllık yol, yalnızca bir zaman dilimi değildi. Yanlış ve doğrularıyla dolu dolu katedilen samimi, uzun bir yolculuktu. Sempozyumlar, dergiler, yayınlar, fotoğraf tartışmaları, fotoğraf eğitimleri, sergiler, gösteriler, meydanlar ve daha nice iz bırakan etkinliklerle dolu bir yolculuk… Bu süreçte AFSAD, fotoğrafın toplumda yer bulmasında ve fotoğraf derneklerinin örgütlenmesinde bir mihenk taşı oldu.

Bu 35 yılı bir dosya olarak masaya yatırmak isteyişimizin temel nedeni, AFSAD’ın fotoğraf sanatı platformunda, topluma mal olmuş bir sivil toplum örgütü oluşudur. Kontrast’ın meselesi AFSAD’ın 35 yıllık tarihini yazmak değil, AFSAD pratiğinden yola çıkarak, şöyle bir durup geriye bakarak fotoğraf örgütlenmelerinin geleceğine de bir ayna tutmak isteğidir.

Ülkede binlerce fotoğrafçı her gün milyonlarca fotoğraf üretiyor. Fotoğraflar kimi zaman geleceği kuruyor, kimi zaman gerçeği çarpıtıyor. 80’e yakın fotoğraf örgütlenmesi var, sanal platformda fotoğraf paylaşımı yapan yüzlerce fotoğraf sitesi var… Böylesi bir ortamda fotoğraf sanatının gelişmesi ve toplum yaşamında fotoğrafça duruşta fotoğraf örgütlenmeleri giderek öne çıkıyor… Geleceğe ilişkin doğru önermeler için, durup geriye bakmakta yarar var. Kimi zaman aynadan, kimi zaman pencerelerimizden AFSAD’a bakabilmek, yarının fotoğraf örgütlenmelerine bir tuğla niyetinedir.

AFSAD’da başkanlık yapmış bütün arkadaşlara, AFSAD’da önemli faaliyetlerde sorumluluk almış birçok üyemize sorduk; AFSAD’ın dününü-bugününü ve geleceğe ilişkin görüşlerini… AFSAD’a dışarıdan, pencerelerden bakan birçok fotoğraf insanına sorduk; AFSAD’ı dışarıdan nasıl görüyorsunuz diye… Ve diğer sorular…

-Fotoğraf sanatı alanında faaliyet yürüten bir örgüt olarak AFSAD’ın Türkiye’deki fotoğraf örgütlenmesindeki yeri ve işlevi…

-AFSAD’ın örgütlenme biçimi ve faaliyetleri bağlamında değerlendirilmesi…

-AFSAD’ın diğer fotoğraf örgütlenmeleriyle etkileşiminin değerlendirilmesi…

-Bir sivil toplum örgütü olarak AFSAD’ın dünden bugüne toplumdaki yeri…

-Yarın için nasıl bir AFSAD ya da fotoğraf derneği?

İstedik ki, çok yönlü masaya yatsın AFSAD özelinde bütün fotoğraf derneklerimiz…
İstedik ki, farklı, kimi zaman da zıt görüşler ortaya çıksın, eleştirel yaklaşımlardan bütün fotoğraf camiası yararlansın…
Birçok dönüş aldık, eleştirileriyle övgüleriyle önerileriyle…
Diliyoruz ki, yarının fotoğraf örgütlenmelerine ışık tutarlar.
Katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

Mustafa Ertekin
AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrast Sayı 32, Kasım-Aralık 2012

Bizi paylaşın..