Lyle Ashton HARRIS | Blow Up IV (51. Sayı)

Bronx, Amerika (d.1965) doğumlu sanatçı, çalışmalarında fotoğraf, medya, kolaj, enstalasyon, performans kullanıyor. Eserlerinde çağdaş, kültürel ve sosyal dinamiğe ilişkin etnisite, cinsiyet ve arzu etkisini, ayrıca kişi ve politika arasındaki kesişmeleri inceliyor. Daha çok öz portreleri ve pop ikonlarını kullandığı çalışmalarla tanınıyor.

Ashton’ın Blow Up IV çalışması, hem kendisinin fotoğraflarından, hem de buluntu fotoğraflardan oluşan bir duvar kolajıdır. Kompozisyonun merkezinde, efsane futbolcu Zinedine Zidane bulunmakta ve bu adeta Edouard Manet’nin “Olympia” (1863) resmine bir gönderme gibidir. Resimde de benzer kompozisyonu ve imalı ırksal dinamikleri görebiliriz.

Lyle gibi birçok çağdaş sanatçı, fotoğrafın bu çok yönlü doğasını karışık medya çalışmalarında kullanıyor.

Yine bunlardan biri heykellerinde ve diğer çalışmalarında buluntu fotoğraf kullanan ve ekspresyonist özelliklere yer veren Alman sanatçı Isa Genzken (d.1948)’dir.

Sanatçı, soyutfigüratif, sade-duyumsal, ufak-anıtsal çok değişik çalışmalar yapmıştır ama hepsinde duygusal bir yoğunluk gözlenir.

Alper GÜLDEMET

Kontrast Sayı 51, Güz 2016

Bizi paylaşın..