Kazım ŞAHBUDAK | Kuruluştan Günümüze AFSAD (*) (32. Sayı)

1970’lerin sonuna gelindiğinde, Türkiye’de bir sol rüzgâr esmektedir. Çağdaş Sahne o dönem tiyatro ve fotoğraf kurslarının düzenlendiği, sinema gösterilerinin yapıldığı önemli bir kültür merkezidir Ankara için. Sinan Çetin, Celal Ertem, Aydın Ener, Çağdaş Sahne’nin fotoğraf kurslarını yürütmektedir. Aynı dönemde, fotoğraf kurslarının verildiği bir başka yer ise, Çankaya Halkevi’dir. Buradaki fotoğraf kurslarını ise Tansu Gürpınar yürütmektedir. Özcan Yurdalan ve Merter Oral, Tansu Gürpınar’dan kurs almış ve sonrasında Çankaya Halkevi’nin kurslarını yürütmektedirler.

AFSAD’ın kuruluşu bu iki koldan gelen fotoğrafçıların buluşması ve bu iki yerden bağımsız olarak çalışmalarını yürüten, aynı zamanda, buralardaki fotoğraf çalışmalarını da takip eden Kemal Cengizkan ve Alparslan Aydın’ın bu ekibe katılmaları sonucu oluşur. Bu süreç planlı bir araya gelişin ötesinde biraz da kendiliğinden oluşan bir süreçtir.

Kurucular 19 Mayıs 1977’de ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak kendi içlerinde görev dağılımına gider. Sinan Çetin (Başkan), Cüneyt Ayral (Yazman), Ercan Öztürk (Sayman), Alparslan Aydın (Sergi gösteri birimi sorumlusu), Özcan Yurdalan (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi sorumlusu), Celal Ertem, Merter Oral, Bülent Demirel, Ömer Eltan ilk yönetim kurulunda yer alır.

Dernek aslında Çağdaş Sahne’nin içinde ve buranın bir kolu olarak fotoğraf çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulur. Çünkü Çağdaş Sahne dernek için çalışmaların sürdürülebileceği olanaklar sunmaktadır. Kira, elektrik, su parası ödenmez. Sol içinde farklı anlayışlar ve politikayla ilgisi daha az olan kişiler de dernek içinde yer bulurlar. Bu anlamda farklı fotoğraf anlayışları da temsil edilir. Ortak nokta ise “muhalif bir anlayış ve sosyal sorumluluk duygusunu fotoğraflarla anlatma” isteğidir.

14 Temmuz 1977’de Halil Uluç, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç, Fikret Otyam ve Hamza İnanç Onur Kurulu Üyeliğine getirilir. Ondört gün sonra ikinci toplantısını yapan yönetim kurulu 30 kişinin dernek üyeliğini kabul eder. Bu isimler arasında Kemal Cengizkan, Dursun Ali Sarıkoç, Fikret Otyam, Sevim İpekçi de yer alır.

Derneği birkaç temel üzerine kurgulamıştık. Birincisi tabii ki hayata müdahil olmak, öte yandan çağın tanığı olmak, öbür taraftan ise sadece fotoğraf üretmek değil fotoğrafın kuramına da dair hat izlemek gerektiğini düşünüyorduk. Örneğin tanıklık anlamında, büyük toplumsal hareketlere kurulduğumuz günden beri destek verdik. Pratikte farklı bir uygulamayı gerçekleştirmek istiyorduk. Çadır sergileri, otobüste açılan sergiler ve disk grevine destek veriyorduk.
Öte yandan ise panellerle, sempozyumlarla fotoğrafın teorik bütünlüğünü arıyorduk
” (Özcan Yurdalan söyleşisi).

Derneğin kuruluşu üzerinden 5-6 ay gibi kısa bir süre geçmeden büyük bir ayrışma yaşanır. DİSK’e bağlı Maden-İş Sendikası’nın 1977’de MESS iş yerlerinde gerçekleştirdiği büyük grevi fotoğraflayan Kemal Cengizkan, Özcan Yurdalan, Merter Oral ve Ercan Öztürk’ün fotoğrafları ile oluşan “grev” sergisi bu ayrışmanın nedeni olur. Açılan sergi ertesi gün indirilir.

“…Serginin açılmasında bir problem yoktu. Üstelik de büyük bir katılımla açıldı. O sırada DİSK’in çok kullanılan bir sloganı vardı ve bu çektiğimiz fotoğraflarda da görülüyordu. Bu durum problem oldu. Siz de bu slogana katılıyorsunuz gibi bir yaklaşıma girildi. Bu slogan olmamalıydı dendi. Fakat grev yerinde o slogan atılıyor ve grev çadırında da o slogan asılı. Bu sloganın olduğu fotoğrafı çekmemiz sorun oldu. Çağdaş Sahne bizden bu fotoğrafları ve sergiyi indirmemizi istedi. Biz ise indirmeyeceğimizi belirttik, fakat sergiyi kaldırdılar. Bu durum AFSAD yönetiminde de tartışmalara neden oldu.Tartışmalar su yüzüne çıkınca da olağanüstü genel kurul kararı alındı” (Kemal Cengizkan söyleşisi).

4 Aralık 1977’de Çağdaş Sahne’de yapılan olağanüstü Genel Kurul sonucu Sinan Çetin ve Celal Ertem seçimleri kaybeder. Yeni yönetim şu şekildedir; Fikret Otyam (Başkan), Alparslan Aydın (Başkan Yardımcısı), Özcan Yurdalan (Yazman), Kemal Cengizkan (Sayman), Bülent Demirel (eğitim birimi sorumlusu) ve Aydın Ener (karanlık oda sorumlusu).

Bundan sonra AFSAD için zorlu bir süreç başlayacaktır. Çağdaş Sahne Yönetimi AFSAD’ı kendi bünyesinden çıkartma kararı alır. Evrensel Kitabevi’nin sağladığı mekânda dernek bir yılı aşkın bir süre kalır.(Mithatpaşa cad. No: 24) Bu adresten sonra dernek 01.08.1979 tarihli yönetim kararıyla Fevzi Çakmak sok. No: 36/1 adresine taşınır.

1977-1980 yılları, AFSAD kurucularının hayata fotoğrafla müdahil olma, sosyal sorumluluk duygusu içinde fotoğraf çalışmaları yapma isteklerinin öne çıktığı yıllardır. Çağdaş Sahne ile yaşanan tartışma ve devamında gelen ayrılık yeni derneği çok zor durumda bırakır, fakat dönemin yönetici kadrosu tüm bu zorluklara göğüs gererek çalışmalara devam eder. Dönemin en önemli sorunu, derneğin bir merkezinin olmayışıdır. Bu durum sık sık yer değiştirilerek çözülmeye çalışılır.

Önemli çalışmalardan birisi; 2 Nisan 1978’de Sanatseverler Derneği’nde yapılan “Türkiye’de Fotoğraf Sanatının İşlevi” adlı dönemin terminolojisi ile tartışmalı toplantısıdır. Bu toplantı, sonraki yıllarda geleneksel hale gelecek olan “AFSAD Fotoğraf Sempozyumları”nın da başlangıcını oluşturur.

Bir diğer önemli çalışma da; yıllar içinde 57 sayıya ulaşacak olan “Fotograf” dergisinin Kasım 1978’de yayınlanmaya başlamasıdır.

Birimler, bu dönemde kurulmuş ve dernek iç isleyişini belirleyen önemli bir iç örgütlenme modeli olmuştur. Bu model; Halkevlerinin kol çalışmalarının derneğe uyarlanmış halidir. 2006’ya kadar devam eden “aday üyelik” süreci de bu dönemde geliştirilir.

16 Ekim 1978’de Ankara’da açılan “Yaşamak 2- Selam Yaratana” sergisi ile nötron bombasını konu alan “Bulutlar Adam Öldürmesin” sergisi dönemin önemli çalışmaları arasındadır.

12 Eylül 1980 askerî darbesi ile birlikte tüm sendika, öğrenci kulüpleri ve dernekler gibi, AFSAD da kapatılır. Birkaç ay sonra derneğin çalışmalarına izin verilmesi için Ankara-Çankırı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı’na başvurulur ve izin alınır. Darbeden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısı 25 Kasım 1980’de yapılır.

1981-1990 Dönemi

Bu dönem siyasi ve ekonomik yapı ile birlikte, toplumsal hayatın da yeni bir noktaya evrilmeye başladığı yıllardır. Uygulamaya konan 24 Ocak kararları ve Anavatan Partisinin siyasal iktidarı ile tanışır Türkiye. 1970’lerin sosyal gerçekçi fotoğraf anlayışını, kurgusal-deneysel yaklaşımlara ve daha çok bireysel ifadelere bırakmaya başladığı bir dönemdir.

12 Eylül sonrası ilk genel kurul 29 Kasım1981’de yapılır. Başkanlığa Ali Rıza Akalın seçilir. Bu yönetim çok sürmez ve yedi ay sonra olağanüstü genel kurula gidilir. 27 Haziran 1982’de başkanlığa tekrar Kemal Cengizkan seçilir.

Eskiden çok istekli ve gönüllü insanlar gelip bir şeyler yapmak isterdi. Ama insanlar korkmaya başladı. Ortalıkta korku vardı bir kere. Biz de eskisi gibi çalışmalar yapamıyorduk. Çünkü ne olacağını bilemiyorduk… Ama hepten de geri çekilmedik, çalışmaları durdurmadık. Faaliyetlere izin verildikten sonra olabildiğince çalışmalar yapmaya, kurs vermeye gayret ettik… Sosyal fotoğraf duruşumuzdan taviz vermedik. Ama belki de o kadar yüksek sesle konuşamadık. Giderek bunu da kaybettik açıkçası, sosyal değişimle birlikte” (Kemal Cengizkan söyleşisi).

Kursiyer çalışmalarından oluşan “Fotoğrafa ilk adım” Ankara Sanatseverler Derneği’nde açılmaya devam eder. Yine bu derneğin çağrısı üzerine, “Türkiye’de Fotoğrafın Sorunları” adlı bir açık oturum düzenlenir. AFSAD, dördüncü yıl sergisi 1981’de Ankara İngiliz Kültür Derneği’nde açılır.

28.07.1982’de alınan yönetim kurulu kararıyla dernek, Kızılırmak Sokak Ortam Apartmanı No:12/1 adresine taşınır. Beşinci yıl sergisi 8-20 Kasım 1982’de Ankara Türk İngiliz Kültür Derneği’nde açılır. İlk fotoğraf sempozyumu 1982’de düzenlenir. 1983 ve 1984’de iki panel düzenlenerek fotoğrafın sorunları tartışılır.1987 ve 1989’da üçüncüve dördüncü sempozyumlar düzenlenir.

Birinci fotoğraf yarışması 1983’de “Kaybolan Kültür Değerlerimiz” konusunda yapılır. Yarışmalar 1995 yılına dek her yıl düzenli bir şekilde yapılır. 1995’den itibaren hiçbir sanat eserinin yarışma ortamında değerlendirilemeyeceğini savunan dernek, bu yıldan sonra, yarışmaları, ödülsüz ve değerlendirmesi izleyiciye açık olarak yapılan “prestij” sergilerine dönüştürür. Ocak 1984’de Fotograf Dergisi 14. sayı ile tekrar yayınlanmaya başlar. 1987’ye kadar yayını süren derginin, ekonomik zorluklar nedeniyle 49. sayıda yayınına ara verilir. Beşinci olağan genel kurul 7 Aralık 1986’da yapılır ve başkanlığa Ahmet Tolungüç seçilir. Bu genel kurulda Merter Oral ve Kemal Cengizkan’ın yönetimden ayrılmaları ile kurucu üyelerin hiç biri yönetimde değildir artık. Dernek tamamen yeni bir kadro ile yönetilmeye başlanır. Tolungüç’ün başkanlığı uzun sürmez ve bir ay sonra ayrılarak yerini Rıza Arat’a bırakır.

Kemal Cengizkan’ın Ankara’dan ayrılması dernekte başlayan değişimin de başlangıç yıllarıdır. Dokuz yıllık süreçte dernek yeni üyeler edinmiş ve bu isimleri de demokratik bir şekilde yönetime taşımıştır.

Dokuzuncu yıl sergisi 11-31 Mart 1986’da Ankara İngiliz Kültür Derneğinde açılır.

İkinci Fotoğraf Sempozyumu 17-18 Ocak 1987 tarihlerinde Ankara Alman Kültür Merkezi’nde yapılır. Bu dönemin önemli çalışmalarından birisi de “Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsüne” geçmek için yapılan çalışmalardır.

1981 ile 1990 yılları arasında dernek başkanlığı yapan isimler: Ali Rıza Akalın (1981-1982), Kemal Cengizkan (1982-1985), Ahmet Tolungüç (1985-1986), Rıza Arat (1986-1988), Alparslan Aydın (1988-1989), Melih Vurkır (1989-1990).

1991-2000 Dönemi

1990’lı yılların başlarına gelindiğinde dernekte artık yeni bir kadro vardır. Bu dönem fotoğrafik açıdan yeni arayış ve tartışmaların yoğun olarak yaşandığı yıllardır.1980’lerin sonlarına doğru başlayan bu süreç 2000’lerin başında kendini dijital fotoğraf tartışmalarına bırakır. Kurumsallaşma ve örgütlülük anlamında ise iç karışıklıkların ve kişisel çatışmaların derneğe damgasını vurduğu ve iki önemli kırılmanın yaşandığı yıllardır.

Yayınına ara verilen “Fotograf Dergisi” 50. sayı ile 1991’in sonlarına doğru yayın hayatına tekrar başlar. Dergi, yeni bir konseptle 57. sayıya ulaşır. Fakat ekonomik sürdürülebilirlik yoktur. 57. sayıdan sonra yayına ara verilir.

Bakanlar Kurulu’nun 20.12.1991 tarihli kararı ile AFSAD “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü alır. Bu statü özellikle Fotoğraf Federasyonu kurma çalışmalarında derneği uzunca bir dönem odak noktasında tutar.

21-22 Kasım 1992’de Ankara Milli Kütüphanede 4. Fotoğraf Sempozyumu yapılır. Ulusal Fotoğraf sergileri gerçekleştirilmeye devam edilir. 1992’de Kreatif- Doğa; 1993’de Zaman-Bilim Sanat İnsanlarımız-3; 1994’de Memleketimden İnsan Manzaraları; 1995- 96’da Serbest; 1998’de Para ve 1999’da Serbest konulu sergiler yapılır.

1994 AFSAD ve Ankaralı fotoğrafçılar açısından önemli bir yıldır. Dernek içinde yaşanan ve temelde kişisel olan tartışma ve sürtüşmeler sonucu 60’a yakın isim AFSAD’tan ayrılarak yeni bir dernek kurarlar (FSK). Ayrılanlar derneğin önemli kadrolarıdır ve bunun sonucu olarak derneğin etkisizleşeceği ve kurumsal kimliğini kaybedeceği düşüncesi oluşur. Fakat geçen süreç içinde bunun gerçekleşmediği görülecektir. AFSAD bu ayrılıktan sonra, yoluna devam eder. Yeni ve genç isimler yönetim kuruluna gelir. Bu süreç, aynı zamanda 1980’lerde fotoğrafa AFSAD’da başlayan kadroların da tamamen dernekten ayrılışıdır.

AFSAD’ın iç örgütlenmesinde; birimler, kurullar, üst kurullar oluşturma gibi uygulamaların yaşandığı bir dönem. Bunlardan dernek içinde en çok tartışma yaratan ise; Danışma Kurulu’dur.

1989’da “Suya Özlem” sergisi ile başlayan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bu dönemde de devam eder. “Bir Fırat Öyküsü (1995)”, “Dört Mevsim GAP (1996)”, “Sözümüz GAP Üstüne (1997)”, “GAP’ta Kadın ve Çocuk (1998)”, “Suya Karışan Hayat, Hayata Karışan Su (1999)”, “GAP’ta 10 Yıllık Birikim (1999)” sergileri gerçekleştirilir. Dernek için önemli olan bu proje, 1995’ten itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilir. Çalışmalar GAP Projesinin, bölge halkı üzerindeki ekonomik, kültürel, sosyal etkilerini ve coğrafik değişikliklerin belgelenmesini içermektedir.

1997’de derneğin 20.kuruluş yıldönümünde 5.Fotoğraf Sempozyumu gerçekleştirilir.

Derneğin bu dönemde yaşadığı önemli kırılma noktalarından birisi de hiç şüphesiz ki 1998-1999 yıllarında yaşanan çalkantılardır. Feridun Meriç başkanlığındaki yönetim kurulunun usulsüz ve keyfi uygulamaları sonucu 46 etkin üye dernekten çıkartılır. Buna karşılık çoğunluğu arkadaş grubu 80 kişi üye yapılır. Yaşanan durum, bir grubun derneği ele geçirme operasyonudur âdeta. Dernek üyelerinin büyük çabası sonrası gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucu bu yönetim görevden uzaklaştırılır.

19.12.1999-28.05.2000 dönemi dernek açısından bozulan kurumsal yapının yeniden yerleştirilmeye çalışıldığı ve çeşitli zorlukların aşıldığı bir dönemdir. Devir alınan defter ve belgelerin incelenmesi sonucu bir önceki yönetim kurulunun usulsüz ve belgesiz işlemler ve harcamalar yaptığı tespit edilir ve söz konusu dönemde dernek adına alınan kararlarda imzası bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur. Geçen yıllarda var olan kurullar yeniden oluşturulmuştur” (AFSAD 19.12.1999 – 28.05.2000 dönemi yönetim kurulu çalışma raporu).

Tüm bu yaşananlarda, dernekiçi gruplaşmaların ve tecrübeli üyelerin ilgisizliğinin etkisi büyüktür. Bu olaydan sonra uzun süre derneğin yeni bir anlayışla örgütlenmesine çalışılır. Yeni dönemde yaşanan en önemli iç örgütlenme modeli ise; birim çalışmalarının iptal edilerek bunların atölyelere dönüştürülmesidir.

Dönemin bir önemli çalışması da; Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın destekleri ile gerçekleştirilen “Yaşayan Ankara” belgesel çalışmasıdır.1997’de başlayan ve iki yıl süren çalışmada; 24 kişilik proje grubu Ankara’yı fotoğraflar. 6 Nisan 1999’da dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından açılışı yapılan sergi büyük bir ilgi ile karşılanır. Ankara’nın bir dönemine tanıklık eden bu önemli çalışma ne yazık ki dönemin yönetimi tarafından tahrip edilmiştir.

Uzun yıllar Fevzi Çakmak Sokaktaki teras katında çalışmalarını sürdüren derneğin,1999’da yaşanan kırılmanın ardından yeni yapılanma çalışmaları sonucunda bu adresten taşınmasına karar verilir. Yeni adres; Büklüm Sokak 22/11 Kavaklıdere-Ankara’dır. Artık daha profesyonel bir yaklaşım vardır ve ücretli çalışan sayısı ikiye çıkmıştır. Birimlerde gönüllülük esasına dayalı bir arada olma ve dernek işlerini ortak ve karşılıksız yapma düşüncesi kendini atölyelerde ücret karşılığında proje bazlı çalışmalarda bir arada olmaya bırakır.

Bu döneminde dernek başkanlığı yapan kişiler: Dursun Ali Sarıkoç (1990-1992), İsa Özdemir (1992– 1994), İbrahim Göğer (1994-1995), Mehtap Yıldız (1995-1997), Ali Rıza Akalın (1997-1998), Cengiz Oğuz Gümrükçü (1998-1999), Cengiz Engin (1999- 1999), Feridun Meriç (1999-1999), Serpil Yıldız (1999-2000)

2001-2012 Dönemi

Büklüm Sokak 22/11 adresine taşınması ile başlayan süreç derneğe yeni bir yapı ve güç kazandırır. Bu süreç içinde dernek Ankara’nın soysal ve ekonomik olarak üst toplumsal gruplarında bulunan yeni üyelerle tanışır. Derneğe profesyonel bir bakış açısı hâkim olmuş ve fotoğraf eğitimlerine atölye çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bunun sonucu olarak ekonomik bir büyüme de kendini göstermiş ve dernek, aynı katta bulunan üç daireye sığacak büyüklüğe ulaşmıştır. Toplantı, seminer ve eğitimler için daha modern ve geniş mekânlara kavuşur.

Dernek bu dönemde eğitim ve atölye çalışmalarına ağırlık verir. Atölyelerin her biri yılsonu sergileri ve gösterileri düzenleyerek faaliyetlerini sürdürür. Bazı atölyeler başarılarını yurt dışına kadar ulaştırır. Gökhan Bulut Soyut Fotoğraf Atölyesi buna örnektir.

Kurslarda kullanılacak bilgi ve görsel malzemenin standardizasyonu için çalışılır. Eğitim programları detaylandırılarak üç aşamalı bir yapı oluşturulur. Birinci aşama; 1., 2. ve 3. kur olarak alt kategorilere ayrılır. Bu detaylı program aynı zamanda, derneğin eğitim konusunda kazandığı tecrübenin de bir sonucudur.

2001’de yapılan Elmadağ Çocuk Tutukevi fotoğraf çalışması önemlidir. Tutukevi’nde bulunan 12-18 yaş grubu çocuklara temel fotoğraf eğitimleri verilerek bir sergi çalışması yapılır. Bir anlamda Fotograf dergisinin devamı niteliğinde olması düşünülen dernek haber bülteni “Gazete Kontrast” yayın hayatına başlar. Bu yayını fotoğraf dergisi olarak çıkarmak üzere sponsorluk görüşmeleri yapılır fakat bundan sonuç alınamaz.

Federasyon çalışmalarına ilk günlerden itibaren katılan ve bu konuda itici güç olan dernek, kuruluş aşamasında federasyon yapılanmasındaki bazı bölümlere itirazı sonucu kurucu üye olmaktan vazgeçer. Dernekiçi değerlendirmeler sonucu 2004’de federasyona üye olur.

Dijital fotoğrafın geç ulaştığı derneklerin başında belki de AFSAD gelmektedir. Geniş bir karanlık oda imkânına sahip dernekte dijital eğitimler, 2005’de başlar. İlk dijital fotoğraf makinesi 2006’da alınır. Aynı yıl bir yandan da karanlık odanın yenilenmesi ve yeni agrandizörler alınması için çalışılır. Birçok derneğimizde film bazlı fotoğraf eğitimleri hiç yapılmaz iken AFSAD’ın halen çalışır durumda olan karanlık odası ve film bazlı eğitim süreçlerinden geçerek karanlık odada baskı yapan kursiyer ve üyeleri vardır.

Derneğin üzerinde durduğu bir diğer konu da sosyal sorumluluk projeleridir. Bu amaçla birçok proje gerçekleştirilir. Az gören ve bir kısmı dürbünlü gözlük kullanan, 9-16 yaş arasındaki %10- 40 oranında görme kaybı olan 11 ve görme kısıtlılığı olmayan bir çocuğa 4 ay boyunca, her çocuğa bir eğitmen asistan verilmek suretiyle fotoğraf eğitimi verilir.

Bir diğer çalışma da; Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile gerçekleştirilir. Proje kapsamında kurum yurtlarında kalan 39 çocuk ile “Pencereleri Karelerle Dondurmak” konu başlığında fotoğraf eğitim çalışması yapılır.

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın sergisi 5.Ocak 2008’de Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde açılır. Çalışmada şizofreni hastalarına özel bir müfredatla temel fotoğraf eğitimi verilerek sergi çalışması yürütülür. Eğitimler bu derneğin merkezinde verilir.

Haziran 2007 olağan genel kurulunda yapılan tüzük değişikliği ile genel kurulun iki yılda bir yapılması kararı alınır. 7. Fotoğraf Sempozyumu ve sempozyum kitabının yayınlanması da bu dönemde gerçekleşir.

2002 ve 2008’de 6. ve 7. Fotoğraf Sempozyumları gerçekleştirilir ve sempozyum kitapları da yayınlanır. Arşiv ve kütüphane çalışmaları dernek için kuruluşundan itibaren önemli olan bir konudur. Dernek kuruluşunda oluşturulan birimler arasında arşiv birimi de yer almaktadır. Bu durum derneğin bu çalışmaya gösterdiği özenin de bir sonucudur. Dernekiçi sergi, üyelik ve ayın fotoğrafları tasnif edilerek arşivlenmektedir. 2006’da başlayan dijital ortama aktarma işlemleri büyük oranda tamamlanmıştır. Derneğin üye alımlarında kullandığı aday üyelik süreci, 2006 Genel Kurulunda yapılan bir değişiklikle kaldırılır, kısa film çalışmaları yapan kişilerin de Derneğe üye olmaları sağlanır.

Bu dönemin en önemli olaylarından birisi de; derneğe bir mülk alınmasıdır. Üyelerin maddi katkıları ve çeşitli bağışlarla Aralık 2010’da bugün de faaliyetlerini sürdürdüğü Büklüm Sokak’taki yer alınır.

Bu dönemde başkanlık yapan isimler: 2000-2001 Alparslan Aydın, 2001-2002 Serpil Yıldız, 2002-2006 Gülser Günaydın, 2006-2008 A. Gökhan Demirer, 2009-2011 Gökhan Bulut, 2011-2011 Ali Rıza Akalın, 2011-devam Mustafa Ertekin.

(*) 2010 tarihli MSGSÜ Fotoğraf Ana Sanat Dalı “Önemli Fotoğraf Dernekleri ve Sivil Toplulukların Günümüz Türk Fotoğrafına Katkısı” adlı Yüksek Lisans Tezinden alıntılanmıştır.


Kazım ŞAHBUDAK

Kontrast Sayı 32, Kasım-Aralık 2012

Bizi paylaşın..