Kathy GROVE | Bitmeyen Yeniden Yorumlar (52. Sayı)

ABD, 1948 / En Dikkate Değer Çalışması -The Other Series: After Lange / Stil -Kavramsal / Ayrıca Bkz.-Dorothea Lange -Brassai -Man Ray -Kertész

keşke fotoğrafım hiç çekilmeseydi…

Fotoğrafın bir belge niteliğinde, statü ve kimliği ile ilgili olarak çağdaş fotoğrafta kullanıldığı çok görülmüştür. Bunun da en gösterişli görüntüsünü, kavramsal feminist fotoğrafçı Kathy Grove’un “The Other Series: After Lange” (1989-1990) projesinde görebilirsiniz.

80’lerin sonunda Grove, profesyonel rötuşçu olarak ünlü sanat çalışmalarının üstünde denemeler yapar. Burdan yola çıkarak oluşturduğu fotoğraf serileri “The Other Series”, Batı Sanatındaki kanonik(1) kadınsı öğelerin resimlerinin kaldırıldığı reprodüsiyonları içerir. Belge niteliğindeki bu fotoğraflar, eğer gerçeği temsil ediyorsa, Grove’un imajları da bizi şu soruyu sormaya iter: Kimin gerçeği?

Grove’un kendi tanımıyla “face lift – yüz germe” adlı eserine bakacak olursak (Lange’nin ‘‘Göçmen Anne’’ portesinden); 1970’li yıllarda Associated Press’in Florence Owens Thompson ile yaptığı röportajda, Thompson’ın “keşke fotoğrafım hiç çekilmeseydi…” demesi, “Kimin gerçeği?” sorusunu doğrular niteliktedir.

Kathy Grove, “Göçmen Anne” üstündeki çalışmasında moda dergilerindeki rötuş becerilerini de kullanarak, anne üstündeki kırışıklıklar, sivilceler yani tüm kozmetik kusurları yok eder. Grove’un “güzelleştirilmiş” annesi, hümanist reformcu belgesel geleneğinin, tüketim kültürü ve global market tarafından yenilgisine işaret eder. Özcan Yurdalan’ın deyimiyle çok el, çok anlam değiştirmiş olan bu eser, sanat dünyasında heykelden, resme kadar binlerce kez yeniden kullanılmıştır. Bunun yanında, Grove’un diğer eserlerinde de “The Other Series: Man Ray” gibi benzer yöntemleri görebilirsiniz.

1 – Kanonik sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat. “genel olarak kabul edilen” veya “otoritelerce doğrulanmış” anlamlarında kullanılır. Teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Alper Güldemet

The-Other-Series-After-Lange
The-Other-Series-After-Brassai
Bizi paylaşın..