John GRENVILLE STEZAKER | Evlilik (51. Sayı)

Marriage

İngiltere’de (d.1949) doğar. Slade Güzel Sanatlar okulunu üstün başarıyla bitirir. Stezaker, İngiliz popüler sanat karşıtı kavramsal sanatçılarının ilk akla gelen isimlerindendir.1960’ların ortalarında sanat dünyasına hakim Pop-Art yaklaşımına meydan okuyan Yeni-İmge Grubunun da bir üyesiydi. 70’lerde İngiliz “Photo-art” akımının en önemli öncülerinden biriydi. Bununla beraber, buluntu fotoğraf ve kolaj çalışmalarının, 70’lerin sonu, 80’lerin başında Amerikan Yeni-İmge (New-Image) sanatına yeni ufuklar açan bir etkisi de oldu.

Eserleri genellikle gerçeküstü anlatımları olan kartpostal ve fotoğraf kolajlarından oluşmaktadır. Stezaker, unutulmuş film afişlerindeki ve eski  dergilerdeki fotoğraflara doğaüstü bir sezgiyle yeni bir hayat katar. Kolaj sanatı ile uğraşan en iyi sanatçılardan olan Lynn Skordal (Skordal da eski fotoğraf, renkli objeler, dergi sayfalarını bir araya getirip sunar) gibi Stezaker de, kolajlarında kullandığı kartpostal ve fotoğrafları sahiplenerek onları
kullanıma hazır (Ready-made) nesne olarak tekrar sunar. Çalışmalarında, fotoğrafik görsel için ilişkileri yeniden incelediği konular göze çarpar: modern kültürün sembolü, gerçeğin belgelenmesi, hatıraların inşası…

En ünlü ve önemli çalışmalarından olan Marriage (Evlilik) serisinde, Stezaker hem sanat tarihi türü hem de kamu kimliği üzerinden portre kavramı üstüne odaklanıyor. Sanatçı, bu seride klasik film yıldızlarının kamusal çekimlerini kullanarak ve buradaki ünlü yüzlere ekleme-çıkarma yaparak, melez bir “ikon” yaratıyor; bu da eserlere sonsuz bir esrarengizlik hissi veriyor. Stezaker, çalışmalarındaki imge hem erkek hem de kadın olduğundan bunların temsilinde kullanılan klişeleri bir araya getirerek, her iki kavram hakkında yeni soruların sorulmasını sağlar.

Sanatçı, eserlerini Modernizm öncesi ürünlerle, Modernizm sonrası parçalama-ayırmayapıştırma gibi yöntemlerle birleştirerek, modernizmin en önemli ürününe, “fotoğrafa” yönlenir. Stezaker, Hollywood’un altın döneminin üslup görüntülerini kullanır. Kavramsal ve zamansal boyuttaki çalışmalarını sürrealizm ile ilişkilendirmektedir.

Alper GÜLDEMET

Kontrast Sayı 51, Güz 2016

Bizi paylaşın..