John GOTO | Bitmeyen Yeniden Yorumlar (52. Sayı)

İngiltere, 1949

En Dikkate Değer Çalışması
• Ukodia
• Tales of the 20th. Century
• Tales of the 21th. Century

Stil
• Yeni Kavramsal

Ayrıca Bkz.
• Mantega
• Raphael
• El Greco
• Poussin

İngiltere’nin yaşayan en önemli ve güçlü fotoğraf sanatçılarından olan Goto, kültürel, tarihsel ve sosyo-politik alanlarda satirik (yergisel), ezber bozan ve birbirinden farklı tekniklerle üretimler gerçekleştirir. Parodi içermesi yanında Goto’nun fotoğraflarında fazla gelişmiş batı ve kapitalizm de güçlü birer öğedir.

“Ukodia” başlığı altındaki üçlemeden oluşan serisi “Capital Arcade” ile başlar ve “High Summer” ve “Gilt City” ile devam eder. “Capital Arcade”, “New Labour” altındaki kültürel ve politik manzaraların yansımasını yeniden yorumlar ve anlatır.

Capital Arcade
Capital Arcade
Capital Arcade

Dijital olarak ustalıkla yapılandırılmış seride, renkli reklam unsurlarının yanında -ki Goto bunu avm kültürünün “The Neon Glitz – Neon Şaşası” olarak adlandırır- Mantega’nın, Raphael’in, El Greco’nun, Poussin’in yüksek sanat alıntıları imajları yükseltir. Bu da tüketimi özendiren akılsız yapı arasındaki bağlantıyı mükemmel bir şekilde dengeler.

High Summer I EcoWarriors

Goto’nun aynı başlıktaki diğer serisi “High Summer”, avm kültürünün kiç manzarasının anlatıldığı “Capital Arcade” ile tam bir kontrast içindedir. Çağdaş fotoğraf peyzaj anlayışının anlatıldığı seride, 18. yy Stourhead, Stowe ve Rousham’ın (bkz. William Kent) peyzaj bahçeleri ve 17. yy Fransız ressamları, Poussin ve Claude’nin resimleri ustalıkla yeniden yorumlanıp birleştirilmiştir (veya bilerek ayrıştırılmış ve kesintiye uğratılmıştır).

Gilt City

Başlığın son serisi “Gilt City” ise belgesel ve sokak fotoğrafçılığından izler alır. Aynı zamanda finansal güç ile oluşmuş mimari yapılar önündeki heykelimsi insanlar fotoğrafın kendi yapısıyla güzel bir ironi oluşturur.

Kontrast Sayı 52, Kış 2017-18

Alper GÜLDEMET

Bizi paylaşın..