İsmail MURŞİL | Bizden Biri (34. Sayı)

İsmail MURŞİL

Kendisini, “Benim için fotoğraf hayatın çerçevelenmiş izdüşümüdür. Fotoğrafı, toplumsal bellek oluşturma, farkındalık yaratma alanı olarak görmekteyim. Bu çerçevede fotoğrafa başladığım 1980’den beri, belgesel fotoğraf, süreç içerisinde toplumcu gerçekçi belgesel fotoğraf disiplini altında çalışmalarımı yürütmekteyim.” diye tanımlamaktadır.

Son yıllarda, sadece toplumsal eylemlere yönelik eylem fotoğrafları çalışması yapmaktadır. AFSAD’la bağı otuz yılı aşmıştır. Değişik alanlarda sürdürdüğü iş hayatını, öğretmenlik mesleği ile tamamlamış, mesleğinden emekli olmuş lakin fotoğraftan emekli olmayı düşünmemektedir.

Tüm hayatı “bir karşı duruş” olarak algılayan İsmail Murşil, “örgütlü toplum yenilmez” şiarı ile hayatını örgütlediği ve örgütlendiği kuruluşlarla özetlemektedir.

Çeşitli karma fotoğraf sergilerine katılmanın yanı sıra, federasyon temsilciliği, jüri üyeliği yapmış, dernekler hukuku üzerine çalışma yürütmüş, derneğimizin her alanında sorumluluklar almış, görev yapmış, dört dönem de yönetim kurulu üyeliği yürütmüştür.

Kontrast Sayı 34, Mart-Nisan 2013

Bizi paylaşın..