Erol BÜYÜKYAZICI | Bizden Biri (25. Sayı)

“Yaşamın yansımalarından oluşan görüntüler sunarak, izleyicilerin yaşam üzerine anlamlar üretmelerini sağlamanın, fotoğrafın amaçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra, fotoğrafçının kendi düşüncelerini yaşamın fotoğrafik görüntüleri üzerinden aktarırken, yaşama dair anlamlar, imgeler üretip bunları cümleler, paragraflar gibi sunması ve izleyicinin de bu fotoğrafik metinler üzerinden düşünceler üretebilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü fotoğrafın eksik kalan, çok da farkına varılmayan bu yönünün daha görünür kılınmasına dair bir inanç besliyorum.”

Erol BÜYÜKYAZICI
1955 yılında doğdu; tüm yaşamını Ankara’da geçirdi. 1989 yılında AFSAD’a üye oldu. Dernek bünyesinde ortak sergilere ve proje çalışmalarına katıldı. Yarışmalarda çeşitli dereceler aldı. Bir Cumartesi Sabahı isimli kısa filmi ve ‘Bir Fotoğraf Sergisi’ isimli sergisi bulunuyor.

Kontrast Sayı 25, Eylül-Ekim 2011

Bizi paylaşın..