Atakan BAYKOÇAK | Ken Light – Çağımızın Tanıkları (16. Sayı)

KEN LIGHT
Görmek ve İnanmak…

Bize dayatılan hayat biçimlerine direnen, tanıklık ettikleri yaşam gerçekliklerinden hayatı yorumlayan insanların hikâyeleri…
Bir başkasının hayatının da aslında bizim hayatımıza ait olduğuna inanan insanların tanıklıkları…

Ken Light’ın tanınmış belgesel fotoğrafçılar, küratör ve editörlerle yaptığı görüşmelerden oluşan kitabı “Çağımızın Tanıkları” Fotoğrafik Vizyon Yayınevi tarafından yayımlandı.
Kitapta, Eugene Richards, Mary Ellen Mark, Antonin Kratochvil ve Sebastiao Salgado’nun da bulunduğu 18 fotoğrafçı, belgesel projelerin oluşma süreçlerini, karşılaştıkları sorunları, belgesel fotoğrafın yolculuğunu ve geleceğini kendi yaşam deneyimlerinden örneklemelerle değerlendiriyorlar.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Kerry Tremain, belgesel fotoğrafın, diğer fotoğraf anlayışları ve sanat tarzları karşısındaki yerini ve geleceğini tartışıyor. Kitapta yer alan editörlerden Peter Howe, dergilerdeki fotoğraf editörlerinin işlevlerini ve bugün dergilerde fotoğraf kullanım tarzlarını irdeliyor. Fotoğraf küratörü Ann Wilkes Tucker ise günümüzde fotoğrafın müzeler için önemini ve yerini inceliyor.

Kitap, fotoğrafçıların görmeye değer bir fotoğrafının da eşlik ettiği bu söyleşilerle, belgesel fotoğrafın hâlâ hayatı anlamlandırmaya katkıda bulunduğunu bize anlatmaya çalışıyor.
Ken Light ise kitabın sonunda belgesel fotoğrafa ve belgesel fotoğrafçının sorumluklarına olan öznel yaklaşımlarını dile getirmeye çalışıyor.

“Dünya, hem fotoğraf çekmek için elverişli bir yer hem de bireyin kendini keşfi için çok geniş bir sahnedir.” diyor Kerry Tremain, “Giriş” yazısında…
Bu hayatın iyi bir seyircisi olmakla içinde kötü bir oyuncu olmayı yeğlemek arasındaki tercihse, tamamen bizim seçimimiz…

Kontrast Sayı 16, Mart 2010

Atakan BAYKOÇAK

Bizi paylaşın..