SERGİ | İstanbul, Merdiven Art Space, Berk Kır, Dışarıda Yakınlık

Berk Kır’ın Dışarıda Yakınlık başlıklı ilk kişisel sergisi, Nazlı Pektaş küratörlüğünde, 5-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Merdiven Art Space’de.  

Berk Kır’ın sergisi fotoğrafın cismaniliğiyle temellenen ontolojik bir tartışma alanına odaklanıyor. Sergi, adını Fransız düşünür Jacques Lacan’ın bir tür “dışarıda yakınlık” anlamına gelen “extimacy” kavramından alarak, kişisel sınırların dışında bulunan ve bir şekilde içsel dünyamıza ait olan şeyleri gözler önüne seriyor.  

Nazlı Pektaş, küratöryel metinde şunlar söylüyor: Bu sergide mahrem/kamusal ayrımı muğlaklaşarak arada bir durum oluşturuyor. Ses imgeye, imge sese dönüşüyor. Lacan’ın ‘extimacy’ kavramı ben ve başkası, dışarısı ve mahrem, ev ile kent arasında dolaşırken ‘Dışarıda yakınlık’ bu sergide ironi dolu bir temasa dönüşüyor.   

Sanatçıyla yapılan söyleşiye buradan erişebilirsiniz.

Bizi paylaşın..