SERGİ | İstanbul, YUNT Sanat ve Etkileşim Alanı, Görünmeyen Kent

Emre Zeytinoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği YUNT’un ikinci sergisi Görünmeyen Kent, 24 Ocak – 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında izlenebilir.  

Kerem Ozan Bayraktar, Mehmet Ali Boran, Volkan Kızıltunç, Nuri Kuzucan, Sinan Logie, Çağla Meknuze ve Derya Ülker’in eserlerini bir araya getiren sergi, kentin iç mekânlarındaki şaşırtıcı eylemleri, nesnelerin değişen anlamları ve kalabalıkları oluşturan her bir kişinin farklı düşünceleri arasındaki çelişkili yaşam biçimlerini yansıtan yapıtları izleyiciye sunuyor.

​Emre Zeytinoğlu sergi metninde şunları söylüyor: Kent ve ‘tek insan’ arasındaki karşılıklı etkileri gözlemlemek, aslında tam anlamıyla bir kenti anlama çabasıdır. Öte yandan insanların kenti kullanma biçimi de orayı her an yeni dinamiklere sürükler ve her defasında kenti yeniden kurar. Ne var ki kentlinin bu kullanma biçimi, genellikle aleni bir tavır olarak gözler önüne serilmez; birçok şey zihinlerde ve iç mekânlarda geçer ve oralarda olup biter. Şu kesindir: Kentlilerin kendi zihinlerinde ve özel mekânlarında gerçekleştirdiği üretim ne kadar gözden uzak kalırsa kalsın, kente dâhildir ve önünde sonunda onun karakterine yansır.  

Küratör Emre Zeytinoğlu ve sanatçı Mehmet Ali Boran ile sergi hakkında yapılan söyleşiye buradan erişebilirsiniz.

https://www.yunt.art

Bizi paylaşın..