SERGİ | İstanbul, C.A.M. Galeri, Amar Kılıç, İmgeler Ülkesinde

Amar Kılıç ilk kişisel sergisi İmgeler Ülkesinde ile 10 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de.  

Amar Kılıç bu fotoğraf serisinde Kuzey Mezopotamya ovasında, Mardin, Urfa ve diğer köylerde geleneksel dövme sanatı olan deq’in (dak, dek, veşm) son taşıyıcıları olan Kuzey Mezopotamya kadınları belgelenmektedir.  

Deq kültürünü taşıyan son nesil olarak fotoğraflardaki bu kadınların en genci 50 yaşlarındadır. Arap, Dom, Kürt ve Ezidi kökenlerinden gelen bu kadınlar, kendi fiziksel varlıkları-bedenleri ile kültürel bir mirasın taşıyıcılarıdırlar. Bunun yanı sıra bu kadınlar aynı zamanda kutsanmış, korunmuş, bereketli ve sağlıklı bir yaşam için birer büyü imgesi olan bu motifleri yaşamları boyunca taşımak üzere bedenlerine kazıtarak, ortak mistik bir bağlama sahip bu imgelerle birbirlerine bağlanmaktadırlar.   

https://camgaleri.com

Bizi paylaşın..