KİTAP | Post – Fotoğraf, Simber Atay, Eren Ekin Ercan (Ed.), Eğitim Yayınevi, 2022

Editörlüğünü Simber Atay ve Eren Ekin Ercan’ın yaptığı Post – Fotoğraf; dijitalleşmeyle birlikte fotoğraf alanında yaşanan paradigma kaymalarının günümüzdeki durumuna ilişkin tartışmaları içeriyor. Post-fotoğraf bağlamında güncel perspektifleri okura sunmakta. Fotoğrafı, bellek, ironi, hümanizm, hakikat, siber kültür, avangart, hayal gücü gibi geniş bir tartışma alanında ele alan metinler, bir yandan spesifik vurguları içinde barındırırken bir yandan da post-fotoğraf kavramsalına açıklık getirmeyi amaçlıyor.  

Kitaba katkı veren yazarlar: Simber ATAY, Eren GÖRGÜLÜ, Okan ÖZGEN, Suzan ORHAN, Esra PEKDEMİR AŞKAN, Burcu BÖCEKLER, Gözde YENİPAZARLI, Pınar Boztepe MUTLU, Dilara ŞENTÜRK, Aslıhan GÜÇLÜ, Nilay ULUĞ

Bizi paylaşın..