SERGİ | İstanbul, YUNT Sanat ve Etkileşim Alanı, Şehir Nerede?

Şehir Nerede? sergisi, İstanbul’a nostaljik yaklaşımların ya da geleceğe ait iyileştirici düşüncelerin dışında, şehrin bugünkü gerçeği üzerinden hareket ediyor. “Merkez-çevre” ayrımının silikleşmeye başladığı şehirde, artık ne ideal bir “İstanbullu”dan ne oraya sonradan gelen ve o “kültüre yabancı olduğu ileri sürülen” arasındaki ayrımdan ne de “eski İstanbul görüntüleri”nin tekliğinden söz edilebilir. 

Sergide yer alan sanatçılar, M. Cevahir Akbaş, Setenay Alpsoy, Sercan Apaydın, Can Aytekin, Antonio Cosentino, Mustafa Duymaz, Ahmet Elhan, Murat Germen, Sinan Logie, Mustafa Pancar ve Rüçhan Şahinoğlu ortaya koydukları yapıtları ile bize yeni bir “İstanbul gerçeği”nin düşünülmesi gerektiğinden söz etmektedirler.  

Şehrin bilinen simgeleri yerine, günümüz sisteminde işlev kazanmış yeni yapıların, meydanların, mahallelerin ve şehirdeki farklı grupların görüntüleri ile karşılaşırız. İstanbul’da bir yandan var olan kültürel yapı ile bugünün yenilerinin buluştukları ve ayrıştıkları durumlar ortaya konulmaktadır. 

4 Kasım 2023 – 4 Şubat 2024 tarihleri arasındaki serginin küratörü Emre Zeytinoğlu. Sergi üzerine, küratör Emre Zeytinoğlu ve katılımcılardan Rüçhan Şahinoğlu ve Murat Germen ile yapılan konuşmaya buradan erişebilirsiniz.

https://www.yunt.art

Bizi paylaşın..