Manit SRIWANICHPOOM | Portfolyo – Kansız Savaş, 1997 (39. Sayı)

Bir zamanlar imparatorluklar ordulardan çıkardı. Aynı eski insanlar dünyayı halen sömürgeleriymiş gibi yönetmektedirler ama artık kendilerini dünya yatırımcısı olarak adlandırmaktadırlar.

Eskilerin bir sözü vardır, derler ki “Göl suyunu çektiği zaman gerçekler ortaya çıkar.” Artık bizim paralarımız da suyunu çekti ve şu anda pazar sisteminin bizim paralarımızla eski ama halen var olan sömürge patronlarını zenginleştirmek ve korumak için çalıştığını görmekteyiz. Bu eskiden de böyleydi ve halen kendi çıkarları için kendilerinin koydukları kurallarla oynanan onların oyunları olmaya devam etmektedir.

Bizler ise heves ve istekle onların tuzaklarına düşen zavallılarız.

1997’de Bangkok’un merkezindeki çeşitli yolların kenarlarında kurulan sergilerinden…

Çeviri: Arzu ÖZGEN

Kontrast Sayı 39, Ocak-Şubat 2014

Bizi paylaşın..