KİTAP | Küratörlük – Çağdaş Sanat İçin Bir Kılavuz, Marcus Graf, Loras Kitap, 2023

Küratörlük; çağımızın küratöryel pratiğinin tarihsel ve teorik olduğunu incelediği gibi somut meselelerini de inceliyor. Küratörlük çalışması ve bağlamları alanından önde gelen profesyonelleri, bir küratörün uğraşması gereken günlük görevlerin yanı sıra kavramsal konuları da tartışarak bu çok katmanlı alanının çeşitli katmanlarını ortaya çıkarıyor.    

Küratörlük bu anlamda küratöryel kuram ve uygulamalara bir giriş niteliğindedir. Çeşitli okuyucu profillerine yönelik olup günümüz sanat yönetiminin bu önemli çalışma alanına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Bizi paylaşın..