Asuman ERGÜNEY | Bizden Biri (31. Sayı)

“Fotoğraf amaç olmaktan çok araçtır benim için… Farklı yaşamlar ı, farklı kültürleri, farklı duyguları keşfedebilmek için kullandığım bir araç…
Tanıştığım yeni yaşamlarla hayatı sorgularken, tanıklık ettiğim sorunlara farkındalık yaratmak için bir araç… Hayatın yoğunluğundan yorulan ruhumu dinlendiren, arındıran ve yeni dostluklara ulaştıran bir araç…

Bunun için tekniğiyle çok ilgilenmem fotoğrafın, bence güzel ol an orada olmak, tanık olmaktır. Orada iken hissettiklerimi hissettirebiliyorsam , hissettirdiklerimle saatler, günler, haftalar geçirdiğim insanlara fayda sağlayabiliyorsam çektiğim fotoğrafın başarılı olduğuna inanırım.

İşte bütün bu nedenlerden dolayı sadece belgesel fotoğraf çekiyorum.”

ASUMAN ERGÜNEY
1976 Ankara doğumlu. Fotoğrafa 1997’de Hacettepe Üniversitesi bünyesinde başlayıp,1998’den itibaren AFSAD’da devam etti. AFSAD bünyesinde, çeşitli belgesel fotoğraf atölyelerinde, projelerinde çalıştı.
AFSAD Yönetim Kurulu’nda görev aldı. Çeşitli karma sergilere katıldı. Hâlâ belgesel çalışmalarla fotoğraf çekmeye devam etmektedir.

Kontrast Sayı 31, Eylül-Ekim 2012

Bizi paylaşın..