Yapay mı? Zeka mı?

Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın yaptığı Emine Bostancı & Emre Yüksel’in “Yapay mı? Zeka mı? ” resim sergisi Bebek Arnavutköy Caddesi No:75 Beşiktaş İstanbul Arnavutköy Art Gallery’de.


Yapay mı? Zeka mı?

Çağdaş sanatın güncel pratikleri arasında parlayan görsel kültür, görsel imajların yaygın olarak kullanıldığı bir kültürel ortamı ifade eden yüzyılımızın gerçekliği ve gerçek ötesi ikilemini belirleyen, post-truth gerçeği ve gerçekliğin simülasyonuna dikkat çekmektedir. Bir anlamda gerçek olanın ikincil planda kaldığı bir döneme işaret etmektedir. Bu, görsel kültür ve post-truth kavramı arasındaki ilişkiler ve etkileşimler anlamını tartışmaya açmaktadır.

Yapay mı Zeka mı? Sorusu bu iki kavramın birbirini nasıl etkilediği derin olarak düşünmemizi gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda sanatın dikkat çekmek istediği “Post-truth” kavramsal olarak, duygusal etkilerin ve kişisel inançların objektif gerçeklerin önüne geçtiği bir durumu tanımlamaktadır. Bu kavram, görsel kültürle yakından ilişkilidir çünkü görsel imgeler, duygusal tepkileri tetikleyebilir ve gerçeklik algısını manipule etmeye neden olabilmektedir.

Görsel kültür, özellikle de sosyal ve güncel medyada yayılan görsel imgelerle post-truth kavramının tartışılmasına neden olmakta gerçek olmayan bilgilerin ve manipulatif görsellerin hızla yayılmasına ve toplumun gerçeklik algısını sarsmasına karşın sanat, 21.yüzyılın gerçekliğini irdeleyerek, dönemin felsefesine ve gelişimine öncü bir yorum ve bakış getirmeyi hedeflemektedir.

Emre Yüksel de genç sanatçı olarak 21. yüzyılın atılımı ve gerçekliği olarak tanımlanan transhuman ve posthuman kavramlarını incelemeye, araştırmaya yönelmektedir ve görsel hafızasında yarattığı post-true evreni tuvallerinde belirlediği yaşam alanlarında betimler.

Emine Bostancı’nın “Bir Oyunun içindeyiz” konseptli resimleri, dünyanın çocuk oyunlanyla hayata bakışını anlatmaktadır. Aslında bu resimler, dünyaya gelmek ile başlayan yaşam serüveninin zorlu aşamalarını çocukça bir duyarlıkla keşfetmek, ironi dolu simgelerle resimlemektir. Büyüme alanları, kapalı mekanların içinde, eski eşyaların arasında geçen kukla ve bebekler, zamanı ve bulundukları coğrafyayı dışlamış, kendi dünyalarının içinde gelebilecek sıkıntılarla baş etme ya da etmeye çalışma göstergeleridir.
Prof. Dr. Kıymet Giray


Emine Bostancı (1998 Sinop)

2016’da Atatürk Anadolu Lisesi Yabancı Dil Bölümünden mezun olan Bostancı 2017 yılında Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde sanat öğrenimine başlamıştır. 2021 yılında Fakülte birinciliği ile mezun olan sanatçı aynı yıl “Oyuncaklar Diyarı” adlı ilk online sergisini açmıştır.
2023 yılında Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sanat ve Tasarım programında Tezli Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır.
Ankara Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi’nde “Bir Oyunun İçindeyiz” isimli ilk kişisel sergisini açan sanatçının uluslararası hakemli dergilerde makaleleri mevcuttur.
2024 Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın “Gelecek Vadeden Genç Sanatçı Onur Ödüllü Bostancı çalışmalarında kullandığı kuklalar ve oyuncak bebekler üzerinden geliştirmiş olduğu oyunsu anlatımı ile izleyiciye dünyayı bir oyun alanı olarak gösterir.


Emre Yüksel (1996 Hatay)

Lise eğitimini İskenderun Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 2014-2018 yılları arasında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı.
2019-2022 yılları arasında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Lisansüstü eğitimini tamamladı.
Çeşitli ulusal ve uluslararası karma sergi ve projelerde yer aldı. Araştırma ve üretimlerini trans-hümanizm ve gelecek distopyaları konuları üzerinden devam etmektedir.


Bizi paylaşın..