SERGİ | Serap Etike, “Duyumsama”, Cumhuriyet Kültür Merkezi, Ankara

Eserlerinde sadece estetik bir bakış açısı sunmanın ötesine geçerek insanı derinden etkileyen, onu düşünmeye sevk eden bir derinlik sunduğunu; izleyiciyle duygusal ve düşünsel deneyimini paylaştığını söyleyen Etike, “Duyumsama” sergisi ile sanatseverlere sadece bir sergi değil, aynı zamanda sanatın insanlık üzerindeki etkileyici gücünü keşfetme fırsatı sunuyor.

Cumhuriyet Kültür Merkezi, Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresinde 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan sergide yer alan eserler, soyutlamacı, sembolist ve anlatımcı özellikler taşıyor.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan Etike’nin sergi ile aynı adı taşıyan ‘Duyumsama’ adlı bir de kitabı bulunuyor.


Serap Etike
Samsun’da doğdu (1948). Yüksek öğrenimini (1970) Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünde, Yüksek Lisans (1978) ve Doktora (1991) öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında yaptı. 1987’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1989’da Yardımcı Doçent, 1995’te ‘Güzel Sanatlar Eğitimi’ Anabilim Dalında Doçent, Ocak 2003’te ‘Resim’ dalında Profesör oldu. 1970-1974 arası ortaöğretimde, 1974-2003 arası yüksek öğretimde görev yaptı. 2002-2003’de Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı yaptı. 2003 Aralık ayında emekli oldu. Ankara’da yaşamaktadır.

1995’te “Sanat Eğitimi Yazıları”, 2001’de “Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi (1923-1950)” ve “Desen” adlı kitapları yayınlandı, bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yer aldı.1989 Abdi İpekçi Deneme Yarışmasında Mansiyon aldı. 1999-2001 arasında Öğretmen Dünyası Dergisi’nde 25 sayı Sanat Eğitimi sayfası düzenledi. Sanat Eğitimcileri Derneği kurucu üyesi oldu ve 1998-2002 yılları arasında SEDER söyleşileri düzenledi. Saküder 2018 Plastik Sanatlar Ödülü aldı. Oniki kişisel resim sergisi açan Etike, pek çok karma sergiye katıldı.

Kontrast Derginin ‘Fotoğraf ve Estetik’ dosya konulu Kasım – Aralık 2011 tarihli 26. sayısında Etike ile yapılan söyleşiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bizi paylaşın..