SERGİ | Kamil Fırat, Atlar ve Kentler, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul

Kamil Fırat on beş yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı “Atlar & Kentler” adlı çalışmasında Ege ve Akdeniz coğrafyasında farklı uygarlıkların kurduğu kentler ve o kentlere ait at imgesinin tanıklıkları üzerinden oluşturduğu metin ve fotoğrafları 3 Mayıs – 10 Haziran 2017 arasında sergiliyor.

Bu coğrafyada hüküm süren tüm medeniyetlerin ortak paydası olan “At” üzerine çalışmanın, uygarlık serüveni üzerine düşünmek olduğunu belirten Kamil Fırat, yaklaşımını “İnsanın yarattığı uygarlıkların, en büyük tanığı da “At”tır. Hayat ona, insanın yaptıklarına “tanıklık” görevini vermiştir. Atlar bazen; mermere işlenmiş devasa bazen de küçücük bir heykel, bazen; pişmiş toprak heykelcik, bazen; bir lahit yüzeyindeki rölyef, bazen; bir tapınağın dört bir tarafını kuşatan alın betimlemesinde, bazen bir paranın üzerinde, bazen bir yağ kandilinde, bazen bir freskte, bazen bir vazo üstü resminde, bazen de; gerçek bir kafatası olarak, kentlere ve insanlara tanıklık etmişler. Binlerce yılın insanlık serüvenine tanıklık eden atlar, insan tarafından bugünlere taşınan “sanat yapıtları”na dönüştürülmüşler” şeklinde açıklıyor.

http://www.millireasuranssanatgalerisi.com/sergiler/kamil-firat-atlar–kentler

Bizi paylaşın..