SERGİ | İstanbul, Vision Art Platform, Mert Acar, Kaybolan Mesafe

Mert Acar’ın Kaybolan Mesafe ismini taşıyan yeni sergisi 12 Aralık 2023 – 10 Şubat 2024 tarihleri arasında Vision Art Platform’da.  

Kaybolan Mesafe, fotoğraf aracılığıyla yakın ve uzağa bakmanın zihinsel ve mekânsal alternatiflerini gündelik hayat içinden çekip çıkarıyor. Acar, hem fotoğraf çekme pratiğinde hem de hayatının seyrinde baskın olan yolda olma halini iki ayrı perspektifle aktarıyor. Seçim: Yol gösterici kurgu ya da kayıtsız bir rastlantı.  

Peyzajdaki nesnelerin yokluğunun ve bıraktıkları boşluğun izini süren Absence serisinin dahil olduğu giriş katında gerçeğe mesafeli, müdahale edilmemiş fakat kendi içinde kurgusallık taşıyan fotoğraflar bulunuyor. Bu görsellerin içindeki nesne, ışık ve çizgilerin birbirlerini kısmen takip ve taklit etmesi aralarında müphem bir bağ oluşturuyor. Uzakta bir kule, fabrikanın tüten dumanı, duvarda yol almış bir çatlak, bir bahçenin demir kapısı; hepsi farklı mekânlarda olsa da aynı evrenden sesleniyorlar. Fotoğraflar arasından hayal gücü-nü harekete geçiren ve bu alemin varlığını haber veren esrarlı bir hikaye sızıyor. Bilinmezlik: Merak uyandırıcı bir şiirsellik ya da sıradan bir yürüyüş.

https://www.visionartplatform.co

Bizi paylaşın..