SERGİ | İstanbul, Versus Art Project, Ege Kanar, Apparatus

Vilém Flusser, “Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru” metninde sanayi çağına ait makineleri ve sonrasında ortaya çıkan aparatları birbirinden ayrıştıran yapısal bir farka işaret eder. Makineler, fiziksel dünyanın plastiğine doğrudan etki ederek onu dönüştüren araçlar iken, aparatlar, ürettikleri semboller aracılığıyla gözlemcinin gerçeklik ile kurduğu ilişkiye müdahil olan algısal düzeneklerdir. Flusser’e göre kameralar bu düzeneklerin başında gelir ve dünyayı daha anlaşılır kılacağı beklentisiyle ürettikleri görüntüler, esasen, onu kavrayış biçimimizi geri döndürülemez şekilde değiştiren yeni ölçütler olarak karşımıza çıkar.

Bu sergi bağlamında apparatus, hem insan bedeninin bir uzantısı olarak yabancı topraklarda bilgi toplayan robotik bir gözü, hem de bu tele-gözün iktidar mekanizmaları, yayılmacı arzular ve kolonyal pratiklerle olan ilişkisini kurumsal, politik ve teknolojik devamlılıklar üzerinden imliyor.

Fotografik görüntülerin, onları var eden amaç ve koşullardan bağımsız düşünülemeyeceğini öne süren sergi, fotoğrafları verili ajandalara hizmet eden yüklü birer nesne ve uzakların bilgisini merkeze taşıyan portatif birer yüzey olarak ele alıyor. Mars’ta 15 yıl süren bir araştırma yürüttükten sonra geçtiğimiz aylarda yakalandığı bir kum fırtınası sonrası sinyal akışı sonlanan Opportunity (Mer-B) aracının görüntü arşivine odaklanan “Apparatus”, bu arşivi analog ve dijital baskılar, fotografik nesneler, hareketli görüntüler, ses ve mekana özgü yerleştirmeler aracılığıyla yorumlamaya girişiyor.

Sergi 9 Kasım 2019 tarihinde kapanıyor.

https://www.versusartproject.com/

Bizi paylaşın..