SERGİ | İstanbul, Pilot Galeri, Gözde Mimiko Türkkan, Niyet Dalgaları

Gözde Mimiko Türkkan’ın Niyet Dalgaları başlıklı kişisel sergisi 6 Mayıs – 10 Haziran 2023 tarihleri arasında Pilot Galeri’de.  

Gözde Mimiko Türkkan’ın son dönem işleri, Innergy/Watery Incantations (2020) isimli işini bir milat kabul ederek, odak noktasını insan ve insan olmayanın etkileşimlerinin iç içe geçmişliği üzerine kuruyor. Niyet Dalgaları sergisi, beden ile birlikte düşünmenin, gözlem yapmanın ve dahil olmanın kaydını tutuyor. Türkkan’ın pratiği, doğaya yabancı olmaktan çok, doğanın akışına kapılmayı vurguluyor. Sanatçının farklı su kütlelerine ve bu kütlelerdeki enerji hareketine odaklandığı sergisi, bu akışı gözlemleme ve akış ile etkileşime geçmenin farklı yollarını araştırıyor. Dalgalar, pek çok biçimde ve uzunlukta yayılırken sanatçı, vektörel düşünceler olduklarını varsaydığı “niyetlerin” dalgalar gibi yayılımını ve suyun, bu niyetlerin taşıyıcısı olma ihtimalini düşünüyor.  

Türkkan, insan ve insan olmayan arasında süregelen ikiliği yapı bozuma uğratmak yerine, hepimizi aynı şekilde çevreleyen dalgaların, yeryüzünün ve canlı cansız her varlığın doğasını inceleyerek bu karmaşık ilişkiler üzerine düşünüyor ve oluşturduğu anlatısında bu ikiliğin inşa edilmediği bir ilişkiler düğümüne odaklanıyor.  

Niyet Dalgaları işi, “niyet etme” eyleminin yapısını ve sonuçlarını sorguluyor.

http://www.pilotgaleri.com

Bizi paylaşın..