SERGİ | İstanbul, Martch Art Project, Görkem Ergün, evre:onarım

Görkem Ergün’ün evre: onarım adı altında toplanan işleri fotoğrafın “doğası” ile oynayarak insan “doğası”nı melezliyor.   

Sanatçının fotografik imgeyi oluşturan sürece yaptığı ufak müdahaleler sonrasında oluşan eserler dünyaya bir derece de olsa farklı var olma imkanı sunuyor. Bu bir derecelik küçük farkın yarattığı müphemlik Ergün’ün lensin karşısına koyduğu, hepsini de kendisinin ürettiği nesnelere anlık özgürlük alanları yaratmaya kafi geliyor.   

Bu küçük aralıkta nesneler ilk olarak kendi açığa çıkış süreçlerini muğlaklaştırarak doğal yapay ayrımını ihlal ediyor. Nesneler metamorfoza uğradıkça doğa ile kültür iç içe geçiyor, dünya modern insanın karışımlara izin vermeyen, iki kutuplu, taksonomik nazarından azade kılınıyor. Ergün’ün eserlerinde nesneler dünyası zahirinin alanından geri çekilip gözün tahakkümünden kurtuluyorlar.

Sergiyi 9 Mart – 13 Nisan 2021 tarihleri arasında buradan gezebilirsiniz.

Bizi paylaşın..