SERGİ | İstanbul, Gama Gallery, Rıza Erdeğirmenci, Dilemma

Fotoİstanbul festival yöneticisi Rıza Erdeğirmenci Dilemma adlı sergisiyle Gama Gallery’de.

Erdeğirmenci’ye göre; postmodern dünyada insan iki kimliğiyle çatışma halinde; bunlardan biri gerçek dünyadaki kimliğimiz, diğer ise sanal alemde yaratmış olduğumuz kimlik. Bu bağlamda da, sanal alemde likelar peşinde koşarken, gerçek kişiliğimize yabancılaşıyoruz.

Dillema serisi bu durumun yarattığı ikilemden bir çıkış olarak diptik (tek çerçevede iki görsel) fotoğraflar aracılığıyla bakmayı öneriyor. Çok uzun bir hazırlık sürecinin sonunda izleyiciye sergide 25 diptik sunuluyor. Burada izleyici çerçevelenmiş iki görseli önce tek tek, sonra ikisini birlikte değerlendirip kendi bakış açısı ve izlenimiyle üçüncü bir değerlendirmeye ulaşabiliyor.

Artık fotoğrafçının zamanını alanın fotoğraf çekme işlemi değil, o fotoğrafları ortaya çıkaran süreci yönetmek olduğunu söylüyor Erdeğirmenci. Sergi 19 Mart tarihine kadar izlenebilir.

https://www.gamagallery.com/dilemma

Bizi paylaşın..