SERGİ | İstanbul, Galerist, Yusuf Sevinçli, Tumult

Yusuf Sevinçli’nin Tumult başlıklı kişisel sergisi 12 Ocak – 24 Şubat 2024 tarihleri arasında Galerist’te. Tumult /ˈtjuːmʌlt aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, rabarba; aynı zamanda düzensizlik durumu, karmaşa anlamını taşıyor. 

Yusuf Sevinçli’nin Galerist’teki ikinci kişisel sergisinde Galerist Yayınevi’nden çıkan ve sergiyle aynı adı taşıyan, sanatçının sekizinci fotoğraf kitabı eşlik ediyor. İzleyicilere Sevinçli’nin dünyasından sekanslar sunan sergi eş zamanlı iki naratiften oluşuyor. Çok sesli bir anlatı öneren Tumult’ta dışsal olan ile içsel olan birbirine paralel akıyor; akarken de birbirine yaklaşıyor ve uzaklaşıyor. 

Sergide yer alan sakin ve rasyonel peyzaj tasvirleri, daha yoğun ve kişisel manzaralarla diyaloğa giriyor; bazen içe bazen dışa açılan pencerelere dönüşüyor. Sergi, bu dikotomi içinde hayattan bir harmoni barındırıyor.

Sergiyle aynı adı taşıyan, sanatçının sekizinci fotoğraf kitabı da, Galerist Yayınevi’nden çıktı

https://www.galerist.com.tr/tr/

Bizi paylaşın..