SERGİ | İstanbul, Galeri Nev, Ani Çelik Arevyan, Şeffaf Kabuk

Ani Çelik Arevyan’ın erken dönem fotoğraflarını güncel yorumuyla ele alarak yeni işleriyle buluşturan kişisel sergisi Şeffaf Kabuk, 25 Şubat – 2 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul, Galeri Nev’de.   

Sanatçının eserlerini şekillendiren ışık kullanımı, dualite, bitki ve insan bedeni arasındaki özdeşlik ve malzemenin tekrarı gibi unsurları mekânsal bir kurguda okumaya olanak tanıyan sergide, fotoğrafların yanı sıra bir de yerleştirme yer alıyor.  

Fotoğraflarımda bitkiler ve insan bedeninin ifadesi olan figürler arasında benzerlikler kurmayı seviyorum sözleriyle sergide yer alan imgeleri neden seçtiğini özetleyen Arevyan için ışık, kompozisyonlarının kaynağını oluşturur. Sanatçı, geçmiş serilerinde gözlenebilen heykele yönelik ilgilisini ve ikilikleri, yıllar içinde kullandığı benzer malzemelerin ışık ve hareketle buluşmasıyla oluşan çoklu görüntülerle birlikte şeffaf kabuk metaforuyla yansıtır.   

Bir kabuğun şiirsel ve sarmalayıcı etkisinin yanı sıra doğa, ölüm ve yaşamla iç içe olan tüm bağlantıları sorgulayan sergide, bu metafor sanatçının geçmişten bugüne kullandığı malzemeler üzerinden görünür hale gelir. Şeffaflık – opaklık, gerçeklik – hayal, aydınlık – karanlık gibi karşıtlıkları içeren kurgu, Arevyan’ın kendi dünü ve bugünü arasında da hassas bağlantılar kurar.

https://www.galerinevistanbul.com

Bizi paylaşın..