SERGİ | İstanbul, Fişekhane, Cocoon, Ebru Ceylan, Dünyanın Gecesi

Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın Dünyanın Gecesi başlıklı kişisel sergisi, Contemporary İstanbul Vakfı’nın ev sahipliğinde 29 Haziran – 29 Temmuz 2022 tarihlerinde Fişekhane, Cocoon’da.  

Sergi, Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde geçen bir metinden ilhamla, varlık ve ontoloji öncesi olduğu varsayılan ve “gece” metaforuyla kavramsallaştırılan bir “boşluktan referansla hazırlanan bir fotoğraf seçkisi sunacak.   

Dünyanın Gecesi’nde yer alan ve sanatçının son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi, Hegel’in “gece” metaforu ile güçlendirdiği bir atmosferin şiirselliğinden izler taşıyor. Sanatçının ilham aldığı o “gece” de, her şey belli belirsiz, her şey henüz tamamlanmamış ve eksik ve her şey bir oluş içerisinde. Ceylan, aynı zamanda, Hegel’in de köşe taşlarından birini oluşturduğu felsefe disiplininin kesinlikten uzak, açık uçlu doğasıyla; sanatın çağırışımlar, metaforlar ve sorularla dolu dünyası arasındaki yakın ilişkiyi, sergi aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.   

https://ciacef.org

Bizi paylaşın..