SERGİ | İstanbul, Evin Sanat Galerisi, Ahmet Elhan, Yerüstünden Notlar III

Ahmet Elhan’ın Yerüstünden Notlar III başlıklı kişisel sergisi 3 Mayıs – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde.   

Ahmet Elhan, sergisinin anlatısını Kutsal Aile ve Kutsal İttifak adını verdiği iki seri üzerine kuruyor. Elhan Kutsal Aile serisinde dini tasvirlerden başlayarak asırlardır ele alınan, sorgulanan aile kavramını, modern çağın ailelerinin fotoğrafları üzerinden eleştiriye açıyor. Sanatçı kimi zaman aristokrat, kimi zaman da burjuva aile fotoğraflarında figürlerin yüzlerini çeşitli nesnelerin arkasına saklayıp bulundukları mekânı dönüştürerek bu eleştiriyi kendi görsel diliyle izleyiciye sunuyor. Sanatçı Kutsal İttifak serisini; özgürlük, insan hakları, sekülerleşme gibi temel kavramların karşısında konumlanan 19. yüzyıl monarşik birlikleri temeline oturtarak, iki dünya savaşı arası dönemin siyasi, askeri ve dini ittifaklarını tartışıyor.   

​Sergideki eserlerin tamamı kolaj çalışmalarından oluşuyor. Sanatçı, modernitenin kavramlarını eleştirirken, özellikle 20. yüzyıl modern sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği kolaj yönteminden yararlanarak, eserlerinde kırmızı, yeşil gibi karşıt renkleri güçlü bir ifadeyle bir arada kullanıyor ve serginin tümüne hâkim eleştirel dili daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.    

https://www.evin-art.com

 

Bizi paylaşın..