SERGİ | İstanbul, Depo, Paylaşılan Kutsal Mekanlar

“Paylaşılan Kutsal Mekânlar” projesi, Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar’da üç Semavi dinin paylaştığı mekân ve pratiklere bakıyor. Proje Fransa’dan Fas’a, Türkiye’den Mısır’a dinlerin birlikte yaşadığı çeşitli bölgeleri ele alıyor ve günümüzü niteleyen özcülük, içe kapanmacılık ve nefret politikalarının ötesinde kültürlerarası bir çoğulculuğun tarihte ve günümüzde yaşandığını ve mümkün olduğunu gösteriyor. Bu üç din, teolojik farklılıklarına rağmen, inanışlar, ayinler, kutsal figürler ve mekânlar bakımından birçok ortak unsura sahip. Öte yandan, bu kesişmeler muğlaklıktan tamamen uzak olmadığı gibi kimi zaman da çatışmalara yol açabiliyor. Akdeniz dünyası paylaşımın birçok örneğini sunduğu gibi, bölünme ve ayrışmayı da içeriyor.

Güncel sanat, fotoğraf, etnografik malzeme ve dijital medyayı biraraya getiren sergi, hac ve “kutsalı paylaşma”nın çok duyulu deneyimini, konu edilen coğrafyalardaki kutsal mekânların ve manzaraların görsel olarak etkili boyutunu ve İstanbul’un dinsel çeşitlilik ve biraradalık geçmişinin zengin ve çok katmanlı yapısını aydınlatıyor.

Serginin küratörleri Dionigi Albera ve Manoël Pénicaud. Aralarında; Benji Boyadgian, Thierry Fournier, Nele Gülck, Nira Pereg, Sarkis, Hale Tenger, İzzet Keribar, Hera Büyüktaşçıyan’ın olduğu pek çok sanatçı işleriyle yer alıyor.

Sergi 28 Temmuz 2019 gününe kadar izlenebilir.

http://www.depoistanbul.net/event/paylasilan-kutsal-mekanlar/

Bizi paylaşın..