SERGİ | Edirne, Karaağaç Osman İnci Müzesi, Ahmet Gökhan Demirer, İzler

Ahmet Gökhan Demirer’in İZLER adlı fotoğraf sergisi 9 Mayıs 2019 gününe kadar Edirne, Karaağaç Osman İNCİ Müzesinde.

İzler Sergisinin ana izleği Palimpsest. Palimpsest, farklı zamanda yazılmış, yaratılmış bir şeyin silerek, değiştirerek, yeniden kullanımı için kullanılan bir sözcük.

Bu sergide yer alan fotoğraflar da, gerek mekan, gerekse zaman içinde farklı katmanların izlerine yöneliyor.

Sergide ilk ve ağırlıklı gruptaki fotoğraflar şehir duvarlarının, ilan panolarının zaman içinde, daha doğrusu, zamanın bir kesitindeki halleri; üst üste binmiş, farklı zaman katmanlarında bir yanlarıyla şehrin ruhunu yansıtan, değişimi imleyen, saptanan halleri ile bazen soyut dışavurumcu bir Jackson Pollock, bazen de bir Kandinsky yahut Burhan Doğançay resmini hatırlatan resimsel, soyut, non-figüratif okumaya da imkan veren göndermeler.

Diğer bir grup fotoğraf ise bir anın değil, bir sekansın peşpeşe ‘çekilmiş’ üst üste ve fakat hayatın olağan akışının doğasına da uygun olarak tam da üst üste çakışmayan katmanlardan oluşan bir yanıyla tamamen fotografik, bir yanlarıyla da resimsel, izlenimci tasvirler.

Bu sergi, klişe temalara, klişe kompozisyonlara da yüz vermeden, sıradışı olanın sıradan fotoğrafları yerine, gayet sıradan olanın sıradışı fotoğraflarını sunmayı amaçlıyor.

Bizi paylaşın..