SERGİ | Ankara, Goethe-Institute, bauhaus imaginista

20. yüzyılın en önemli sanat akımlarından Bauhaus 100 yaşında.

1919 yılında Almanya’da Walter Gropius önderliğinde, bir manifestoyla hayata geçen Bauhaus sanat ve zanaatı birleştirerek, fonksiyonel ve sanatsal ürünler yaratmak istiyordu. Bauhaus mimaride olduğu kadar endüstriyel tasarım ve şehir planlama gibi konularda yenilikler getirmiş, yeni bir mimari akım yaratarak, sanatın tüm dallarını etkilemiştir.

Bauhaus’a göre mimarlık, ressamlık, heykeltıraşlık ve zanaatkârlık iç içe olmalıydı. Walter Gropius; sanatçıyı, zanaatkarın yücesi olarak görürdü.

bauhaus imaginista, temel amacı uluslararası yayılım ve benimsenişi olan Devlet Bauhaus Okulu’nun kuruluşunun yüzüncü yılı nedeniyle oluşturulan kapsamlı bir uluslararası projedir.

bauhaus imaginista projesi, Devlet Bauhaus Okulu’nun kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Goethe-Institut ve Haus der Kulturen der Welt’in işbirliğinin bir ürünü olup Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Federal Kültür Vakfı tarafından finanse edilmektedir. Projenin küratörlüğünü  bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekibin işbirliği ile Marion von Osten ve Grant Watson yapmıştır.

Sergi 29 Mayıs 2019 tarihine kadar açık.

http://bit.ly/2LHR43s

Bizi paylaşın..