SERGİ | Ankara, Fransız Kültür Merkezi, Lâm Duc Hiên, Anne, Anneler

Türkiye’de bulunan Ankara, İstanbul ve İzmir Fransız Kültür Merkezlerinde ünlü fotoğraf sanatçısı Lâm Duc Hiên’in aynı anda 3 sergisi birden gerçekleşiyor.

“Mekong, nehirlerin anasıdır,” demiştir bu nehrin kıyılarında muhtemelen 1966’da doğduktan sonra sürgüne gitmek zorunda kalan, mülteci kamplarında yaşayan, ardından Fransa gibi bir ülke tarafından evlat edinilen ve kendine sürgünün çeşitli kat ve katmanlarından rengarenk ve değişken bir kimlik inşa eden o kişi. Önce kendi kimliğini, ardından da tüm kıtalarda fotoğrafladığı başkalarınınkini inşa eder, çünkü sürgün sadece bir coğrafya meselesi değildir, öncelikle siyasi, toplumsal, ekonomik ve aynı zamanda dilsel dışlanmayı dile getirir, öyle ki, insan kendini kendi ülkesinde bile yabancı konumunda bulabilir. İşte kendini hem Fransız hem Laos’lu olarak tanıtan ve bu anlamda Cioran’ın “insan bir ülkede değil, bir dilde yaşar ” düsturunu benimseyen Lâm Duc Hiên’in fotoğrafçılık çalışmaları esas olarak bu olguya tanıklık eder.Sergi 28 Haziran 2019 gününe kadar sürüyor.

https://www.ifturquie.org/etkinlik/sergi-anne-anneler/

Bizi paylaşın..