SERGİ | Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Derneği, Kadın ve Ben

Halûk Uygur öncülüğü ve eğitmenliğinde Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Derneği, Salihli Fotoğraf  Derneği ve Tekin Ertuğ Atölyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Görünmeyeni Gösteren Fotograf Atölyesi” katılımcılarının eserlerinden oluşan Kadın ve Ben adlı sergi çevrimiçi olarak yayında.    

Sergi tanıtımında şöyle deniyor: Bu serginin özdeki amacı, gördüğünü değil, düşündüğünü ve/ya hissettiğini fotografın diliyle ortaya koyabilmektir.

Sanat etkinliğinin, ‘kaba saptama’ nın ötesinde bir yerde olduğu bilgisinden yola çıkılarak yapılan atölye çalışmasında, yaşadığımız dönemin en güncel meselelerinden biri olan ve medyada fazlaca yer tutan ‘kadın’ olgusunu empoze edildiği gibi değil, geniş bir perspektiften, derinlemesine ele alarak ve alışılagelen otoportre (özportre) yaklaşımından uzaklaşıp, bireyin hakikaten bizatihi kendisini ortaya koyacağı ‘ben’i sanatın konusu yaparak nihai sözü fotografik düzlemde dillendirmek esas alındı.   

Covid salgınının hepimizi evlere hapsettiği günlerde üç kardeş atölyede çalışan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağılmış olan fotografçıların, zoom ve facebook vasıtasıyla iletişim kurmak suretiyle katıldığı çalışma, aynı zamanda salgının yarattığı kısıtlamaya bir karşı duruş olarak da değerlendirilmeli.

Sergi hakkında Tekin Ertuğ şöyle yazmış.

https://www.altinoransanat.com

Bizi paylaşın..